17. 5. 2013
Ďalší termín je 1. jún

Ďalší termín spustenia integrovaného dopravného systému v Bratislave a na Záhorí je 1. jún. Informovala o tom Barbora Ďurišová z Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. Dátum spustenia projektu sa menil už niekoľkokrát. Najprv sa hovorilo o septembri 2012, potom to mal byť 1. marec 2013. Tesne pred marcovým spustením sa však vyskytol problém  so systémom pre prímestské autobusy, zistili to pri testovaní softvéru.

Podľa najnovších informácií bude 1. etapa Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) spustená 1. júna. Integrovaná doprava sa stane prvýkrát realitou na území  Bratislavy a v okrese Malacky. Testovanie projektu bol skontrolovať aj župan Bratislavského kraja, Pavol Frešo: „S vedením spoločnosti sme preverovali pripravenosť spustenia projektu. K dnešnému dňu všetci dopravcovia písomne potvrdili, že sú pripravení na cestovanie podľa nových pravidiel a to je zárukou toho, že môžeme spustiť I. etapu integrovanej dopravy  1. 6. 2013.“

Projekt integruje viaceré druhy dopráv – mestskú hromadnú dopravu, prímestské vlaky i autobusy. Zapojili sa do neho Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železnice Slovenskej republiky.

Ako uviedol Rastislav Cenký, generálny riaditeľ BID, a.s., koordinátor projektu: „Sme radi, že sa nám podarilo pripraviť konkurencieschopný, i keď náročný projekt. Dokonca čas, ktorý sme mali kvôli technickým posunom daný od marca tohto roku sme využili na zlepšenie projektu – sfunkčnil sa u všetkých dopravcov internetový predaj predplatných cestovných lístkov a zabezpečilo sa zobrazovanie a čítanie dát na čítačkách v prímestských autobusoch. Týmto skutočne stačí cestujúcemu mať jednu dopravnú kartu pre cestovanie v IDS BK, čím mu uľahčujeme denno-denné cestovanie po území Bratislavského kraja.“

Integrovaný systém
Na predplatné cestovné lístky IDS BK bude možné od 1. 6. 2013 k cestovaniu využívať vybrané vlaky (kategória REX a Os)  ako aj linky MHD a regionálne autobusové linky začlenené do IDS BK. V regionálnej doprave bude preferovaná koľajová doprava a vo vybraných prestupných miestach bude na vlaky nadväzovať autobusová doprava. Cestovné poriadky liniek budú  pri zmenách postupne zostavované v intervalovom režime tak, ako je to bežné na linkách MHD v Bratislave.

Označovanie liniek
Nastane zmena v označovaní regionálnych autobusových liniek – k slovnému označeniu konečnej pribudne aj číselné označenie linky, tak ako je tomu v mestskej doprave. Bude uplatňovaný princíp označenia liniek podľa toho ktoré územie prevažne linka obsluhuje. Na Záhorie budú premávať linky číselnej rade 200. V neskorších etapách v okrese Pezinok linky číslo 500, pre Senec 600, v smere na juhovýchod od Bratislavy 700. Tento prvok prispeje k ľahšej orientácii a nájdenia správneho autobusu. Vlakové linky budú označené písmenom S a číslom ktoré opäť označuje smerovanie vlaku (vlaková linka na Malacky bude premávať s označením linka S20).

Výška cestovného
Oproti súčasnému stavu, kedy na výšku cestovného má vplyv precestovaná vzdialenosť, bude cestovné odvodené od počtu precestovaných tarifných zón. Zaintegrované územie je podľa nového grafikonu rozdelené do jednotlivých tarifných zón (každá zóna je označená trojmiestnym číslom) napr. Malacky 255.

– mija –
– Zdroj: TS BID –

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok