29. 12. 2022
Ďakujeme pracovníkom spoločnosti TEKOS

Ďakujeme spoločnosti TEKOS, ako aj každému zamestnancovi zvlášť, za ich prácu počas roka 2022. V rámci svojej pôsobnosti odvádzajú výbornú prácu na mnohých úsekoch v meste a za každého počasia, čo nie je vždy jednoduché. Zabezpečujú údržbu miestnych komunikácií a práce stavebnej povahy, zimnú údržbu ciest a chodníkov, čistenie verejných priestorov či údržbu verejného osvetlenia a zelene. Okrem toho zbierajú, prepravujú a zneškodňujú komunálne odpady, drobné stavebné odpady a nebezpečné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Kamil Ftáčnik, referent životného prostredia, MsÚ Malacky

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok