29. 12. 2022
Ďakujeme pracovníkom spoločnosti TEKOS

Ďakujeme spoločnosti TEKOS, ako aj každému zamestnancovi zvlášť, za ich prácu počas roka 2022. V rámci svojej pôsobnosti odvádzajú výbornú prácu na mnohých úsekoch v meste a za každého počasia, čo nie je vždy jednoduché. Zabezpečujú údržbu miestnych komunikácií a práce stavebnej povahy, zimnú údržbu ciest a chodníkov, čistenie verejných priestorov či údržbu verejného osvetlenia a zelene. Okrem toho zbierajú, prepravujú a zneškodňujú komunálne odpady, drobné stavebné odpady a nebezpečné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Kamil Ftáčnik, referent životného prostredia, MsÚ Malacky

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok