16. 6. 2020
Cvečko vráti poplatky za krúžky
Centrum voľného času Malacky v tomto školskom roku z dôvodu koronakrízy skončilo svoju krúžkovú činnosť. Vráti preto poplatky za krúžky za obdobie apríl, máj a do polovice júna.

Členom, ktorí uhradili poplatok bezhotovostne, bude alikvotná časť vrátená prevodom na účet.

Rodičia, ktorí uhradili poplatok v hotovosti do pokladne, si môžu peniaze vyzdvihnúť osobne v Centre voľného času podľa nasledujúceho rozpisu, vždy v čase  15.30 – 18.00:
•    hudobné krúžky, tanečné krúžky (okrem FS Macejko), spev, anglický jazyk pre základné školy, slovenský jazyk: pondelok  22. júna,  streda 17. júna a 24. júna
•    športové krúžky, tvorivé, technické a výtvarné krúžky: utorok 16. júna a 23. júna, štvrtok 18. júna a 25. júna.


Informácie o vrátení poplatkov za krúžky materskej školy dostanete v jednotlivých pracoviskách MŠ. Webstránka: www.msmalacky.sk.

CVČ Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok