12. 8. 2013
Čo urobíme s parkovaním v našom meste?

Aj vy uprednostňujete jazdu do centra mesta na bicykli, lebo cesty sú preplnené a parkoviská ešte viac? Ranná a popoludňajšia dopravná špička už nie je charakteristická len pre Bratislavu. S rastúcim počtom áut sa udomácnila aj v Malackách. Okrem tej pracovnej tu máme aj nákupnú, v sobotu ráno je to niekedy horšie ako počas pracovného dňa. 

Rýchly prírastok počtu áut, ale najmä ich zvýšené každodenné využívanie spôsobujú problémy nielen v premávke na cestách, ale tiež pri parkovaní. Problém zaparkovať sa objavuje najmä v centre Malaciek. Centrum mesta je už v súčasnosti zastavané natoľko, že tam nie je možné vybudovať nové parkovacie plochy. Preto je potrebné riešiť problémy s parkovaním iným spôsobom.

Mesto si nechalo vypracovať dopravnú štúdiu – koncepciu parkovania. Tento materiál je začiatkom intenzívnejšej diskusie o tom, ako budeme v meste riešiť parkovanie. Prečítajte si koncepciu a vyjadrite svoj názor. Kontaktujte oddelenie územného rozvoja a životného prostredie MsÚ alebo svojich poslancov. Tí budú o koncepcii rokovať na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Koncepcia parkovania v Malackách (.pdf), Priloha č. 1 (.pdf), Príloha č. 2 (.pdf), Príloha č. 3 (.pdf)

Štúdia sa zameriava na 3 oblasti, v ktorých sa vyskytuje najväčší problém s parkovaním: centrum mesta, nemocnica a priľahlý park, sídlisko Juh. Centrum je pritom definované ulicami Kukučínova, Partizánska, Nádražná, I/2 – Gen. M. R. Štefánika, Veľkomoravská, Cesta  mládeže, I/2 – Brnianska.

Materiál analyzuje jestvujúce možnosti parkovania, skúma dopravné značenie, využívané rezervované miesta, navrhuje rozdelenie oblasti s regulovaným parkovaním a zásady a možnosti regulovania parkovania.

V štúdii sa uvádza, že kapacita parkovacích plôch, osobitne v centre mesta, je nedostatočná.  Zastavané územie už nemá dostatok voľných plôch pre uspokojenie potrieb na odstavovanie vozidiel. Investovanie do podzemných či viacpodlažných garáží je finančne  náročné, neatraktívne pre investorov, lebo má nízku návratnosť investícií. Zároveň vysoká cena za parkovanie v takýchto garážach odrádza vodičov od ich pravidelného využívania. Z uvedených dôvodov sa v centre mesta ukazuje ako veľmi reálna možnosť zavedenie plošnej regulácie spolu so spoplatnením parkovania.

Štúdia navrhuje, že v centre mesta by mali byť zásadami riešenia parkovania:
1.    prednostné uspokojovanie krátkodobého parkovania pred dlhodobým a  pred odstavovaním vozidiel,
2.    rozširovanie zóny rýchlobrátkového plateného parkovania podľa potreby a vývinu dopravnej situácie v širšom území centra mesta.

Primátor mesta upozornil na to, že naše centrum nie je len centrom Malaciek, ale je to aj spádové centrum okolitých obcí. Z nich príde každé ráno množstvo áut, ľudia ich odstavia v centre mesta, idú na vlak do práce a ich autá tu potom celý deň blokujú parkovanie. Práve toto rieši aj štúdia, ktorá hovorí, že jednou z  priorít by malo byť uprednostnenie krátkodobého parkovania v centre. Jozef Ondrejka uviedol, že cieľom je vytvorenie nástrojov na zlepšenie situácie a že najlepším nástrojom je finančná motivácia: „Náklady na budovanie a spravovanie parkovacích miest by mali znášať majitelia áut. Nemalo by to ísť paušálne z daní tak, aby na parkovacie miesta prispievali aj tí, ktorí auto nevlastnia. Spoplatnenie parkovania je teda jedným z nástrojov na vyriešenie problémov s parkovacími miestami. Samozrejme navrhujú sa aj iné opatrenia, napríklad v mestskej hromadnej doprave.“


– text: M. Janotová, foto: S. Osuský –

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok