19. 1. 2023
Čo sa udialo v našej knižnici v roku 2022

Aj v roku 2022 sme v Knižnici MCK Malacky zrealizovali niekoľko projektov a podujatí, na ktoré sme získali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.

Vďaka nim sme mohli zorganizovať besedy v rámci obľúbenej Literárnej kuchyne,

nakúpiť najnovšie knižné tituly a zreorganizovať Záhorácky kút.

Literárna kuchyňa

V Literárnej kuchyni sme pripravili besedy pre žiakov ZŠ z Malaciek a okolia. Šéfkuchármi v našej „kuchyni“ boli nielen spisovatelia, ale napríklad aj výtvarníci. Navštívili nás spisovateľky Renáta Matúšková, Andrea Kellö Žačoková a Kristína Mišovičová, poetka Ivona Ďuričová, literárny propagátor Tibor Hujdič a ilustrátori Danica Pauličková, Hedviga Gutierez a Miroslav Regitko. Stretnutia s ilustrátormi boli obohatené o výtvarné tvorivé dielne.

Projekt Literárna kuchyňa počas Kultúrneho leta priniesol podujatia pre verejnosť – dramatizované čítanie z dielne združenia EDUdrama a tri besedy pre dospelých, na ktorých sa zúčastnili Denisa Fulmeková, Ján Štrasser, Peter Šloser, Zdenka Wenzlová Švábeková, Julien Dan, Katarína Nádaská a Dado Nagy. Veríme, že prísady v našej Literárnej kuchyni boli správne namiešané a podnietili malých i veľkých návštevníkov k ďalšej návšteve knižnice a najmä k čítaniu.

Nové knižné tituly

V našej knižnici chceme zabezpečiť taký knižničný fond, ktorý dokáže uspokojiť potreby čitateľov rôznych vekových skupín od detí v predškolskom veku cez študentov stredných a vysokých škôl až po ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov, odborných znalostí a požiadaviek. Projekt Kniha – večná hodnota múdrosti umožnil doplniť náš knižničný fond o nové knihy v hodnote 5 233 €. Potešili sme milovníkov detektívnych, historických a romantických románov, na svoje si prišli čitatelia príbehov podľa skutočných udalostí, populárno-náučnej literatúry z oblasti spoločenských a prírodných vied. Pri nákupe odbornej literatúry pre deti a mládež sme sa usilovali o čo najširší záber tém a oblastí poznania, vedy, prírody, dejín a geografie. V detskej beletrii dopĺňame staré známe série a objavujeme nové.

Záhorácky kút

Oddelenie pre deti a mládež sme čiastočne zreorganizovali a vyčlenili z neho oddelenie regionálnej literatúry Záhorácky kút, ktorý je po novom prepojený so študovňou a počítačovým kútom. Vďaka jedenástim novým regálom vznikol vhodný priestor na rozrastajúci sa knižničný fond v oddelení pre deti a mládež a v oddelení regionálnej literatúry či na študovňu. Týmto sme zavŕšili projekt Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľa detského oddelenia II. a Záhoráckeho kúta – nákup interiérového vybavenia knižnice. Knižnica naň dostala 2 500 € z programu Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra. Oficiálne otvorenie vynoveného Záhoráckeho kúta sa uskutočnilo v rámci jedného z organizovaných podujatí Literárnej kuchyne. Pásku na nových regáloch slávnostne prestrihla hostka podujatia, regionálna spisovateľka Kristína Mišovičová.
Spomínané podujatia, akvizície a projekty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Text a foto: Knižnica MCK Malacky

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok