19. 1. 2023
Čo sa udialo v našej knižnici v roku 2022

Aj v roku 2022 sme v Knižnici MCK Malacky zrealizovali niekoľko projektov a podujatí, na ktoré sme získali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.

Vďaka nim sme mohli zorganizovať besedy v rámci obľúbenej Literárnej kuchyne,

nakúpiť najnovšie knižné tituly a zreorganizovať Záhorácky kút.

Literárna kuchyňa

V Literárnej kuchyni sme pripravili besedy pre žiakov ZŠ z Malaciek a okolia. Šéfkuchármi v našej „kuchyni“ boli nielen spisovatelia, ale napríklad aj výtvarníci. Navštívili nás spisovateľky Renáta Matúšková, Andrea Kellö Žačoková a Kristína Mišovičová, poetka Ivona Ďuričová, literárny propagátor Tibor Hujdič a ilustrátori Danica Pauličková, Hedviga Gutierez a Miroslav Regitko. Stretnutia s ilustrátormi boli obohatené o výtvarné tvorivé dielne.

Projekt Literárna kuchyňa počas Kultúrneho leta priniesol podujatia pre verejnosť – dramatizované čítanie z dielne združenia EDUdrama a tri besedy pre dospelých, na ktorých sa zúčastnili Denisa Fulmeková, Ján Štrasser, Peter Šloser, Zdenka Wenzlová Švábeková, Julien Dan, Katarína Nádaská a Dado Nagy. Veríme, že prísady v našej Literárnej kuchyni boli správne namiešané a podnietili malých i veľkých návštevníkov k ďalšej návšteve knižnice a najmä k čítaniu.

Nové knižné tituly

V našej knižnici chceme zabezpečiť taký knižničný fond, ktorý dokáže uspokojiť potreby čitateľov rôznych vekových skupín od detí v predškolskom veku cez študentov stredných a vysokých škôl až po ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov, odborných znalostí a požiadaviek. Projekt Kniha – večná hodnota múdrosti umožnil doplniť náš knižničný fond o nové knihy v hodnote 5 233 €. Potešili sme milovníkov detektívnych, historických a romantických románov, na svoje si prišli čitatelia príbehov podľa skutočných udalostí, populárno-náučnej literatúry z oblasti spoločenských a prírodných vied. Pri nákupe odbornej literatúry pre deti a mládež sme sa usilovali o čo najširší záber tém a oblastí poznania, vedy, prírody, dejín a geografie. V detskej beletrii dopĺňame staré známe série a objavujeme nové.

Záhorácky kút

Oddelenie pre deti a mládež sme čiastočne zreorganizovali a vyčlenili z neho oddelenie regionálnej literatúry Záhorácky kút, ktorý je po novom prepojený so študovňou a počítačovým kútom. Vďaka jedenástim novým regálom vznikol vhodný priestor na rozrastajúci sa knižničný fond v oddelení pre deti a mládež a v oddelení regionálnej literatúry či na študovňu. Týmto sme zavŕšili projekt Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľa detského oddelenia II. a Záhoráckeho kúta – nákup interiérového vybavenia knižnice. Knižnica naň dostala 2 500 € z programu Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra. Oficiálne otvorenie vynoveného Záhoráckeho kúta sa uskutočnilo v rámci jedného z organizovaných podujatí Literárnej kuchyne. Pásku na nových regáloch slávnostne prestrihla hostka podujatia, regionálna spisovateľka Kristína Mišovičová.
Spomínané podujatia, akvizície a projekty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Text a foto: Knižnica MCK Malacky

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok