11. 3. 2014
Čo sa chystá v kaštieli a v parku
Malacký kaštieľ aj priľahlý Zámocký park sú kultúrnymi pamiatkami, ktoré si vyžadujú osobitný prístup a ochranu zo strany mesta a jeho obyvateľov. Obe sa postupne zveľaďujú a ich hodnota pre nás všetkých s narastajúcimi možnosťami ich využitia stále narastá. Mesto na rok 2014 pripravilo a pripravuje niekoľko zaujímavých projektov.

1.    Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác   
Tento projekt je v štádiu výberu zhotoviteľa. Výberové konanie sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní dostáva do finálnych fáz a už v stredu 12. 4. sa budú otvárať ponuky. Po úspešnom výbere bude nasledovať podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Zhotovenie diela bude rozdelené na štyri samostatné realizačné etapy. 1. etapa (západné krídlo) a 2. etapa (južné krídlo) by sa mali zrealizovať po úspešnom ukončení výberového procesu ešte v tomto roku. Ďalšie dve etapy rekonštrukcie sa predpokladajú v nasledujúcich dvoch rokoch – 3. etapa (východné krídlo, rok 2015) a 4. etapa (severné krídlo, rok 2016). Tohtoročné prvé dve etapy mesto prefinancuje z vlastného rozpočtu.

2.    Rozšírenie muzeálnych expozícií v Malackom kaštieli
Už niekoľko týždňov sa rekonštruuje chodba na prízemí vpravo od vchodu do Malackého kaštieľa a priľahlé miestnosti. „Ide o priestory, ktoré sčasti začali opravovať dobrovoľníci z radov občanov už vlani v lete,“ povedala vedúca oddelenia marketingu M. Janotová. Profesionálni majstri by podľa nej mali byť s prácami hotoví do konca marca. V apríli Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera začne do nových miestností inštalovať vlastné expozície zamerané najmä na históriu Pálfiovcov a nášho mesta počas ich pôsobenia tu. Keďže jednou z obľúbených aktivít Pálfiovcov bol aj lov zveriny,  mesto vyčlenilo samostatnú miestnosť na expozíciu poľovníckych trofejí pod patronátom Slovenského poľovníckeho zväzu v Malackách. Na rozšírenie expozície v Malackom kaštieli prispel POZAGAS, a. s., sumou 8000 eur.

3.    Zámer získať financie z Nórskeho finančného mechanizmu na časť rekonštrukcie kaštieľa podľa komplexného Realizačného projektu obnovy kaštieľa a v prípade úspechu začať s rekonštrukciou
Realizačný projekt obnovy kaštieľa dalo mesto vypracovať v roku 2013. Financie naň poskytlo Ministerstvo kultúry SR zo svojho dotačného mechanizmu. Projekt, ktorý je základnou podmienkou akejkoľvek rekonštrukcie v Malackom kaštieli, bol do konca roka 2013 spracovaný aj vyúčtovaný. Teraz sa mesto pokúsi získať na základe aktuálne vyhlásenej výzvy financie z Nórskeho finančného mechanizmu. „V prípade úspešnosti predpokladáme, že so stavebnými prácami by sa mohlo začať do konca tohto roka,“ povedala vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Malacky A. Ševerová. Pôjde o ďalšie práce v rámci rekonštrukcie budovy.

4.    Exteriérové športové prvky v Zámockom parku
Zámocký park je aj miestom aktívneho oddychu rekreačných športovcov. Okrem behu si už čoskoro Malačania budú môcť precvičiť celé telo na zostave piatich športových prvkov zasadených do exteriéru. V súčasnosti je už vybraný dodávateľ – spoločnosť mmcité2, s. r. o., Trenčín. „Jednotlivé prvky sú vyrobené z drevených a kovových častí, sčasti aj z plastu,“ hovorí M. Gajdárová z MsÚ a zdôrazňuje, že sú certifikované a zodpovedajúce platným normám. Pridanou hodnotou tohto prírodného „fitcentra“ bude metodika správneho a účinného cvičenia na jednotlivých prvkoch v podobe informačných tabúľ pri každom prvku, ktoré tak nahradia úlohu osobného trénera. Podľa dodávateľa je zostava vytvorená v spolupráci s univerzitným fyzioterapeutickým pracoviskom. O definitívnom umiestnení exteriérových prvkov rozhodne Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s mestom Malacky v najbližších dňoch.

5.    Obnova zelene vo východnej časti Zámockého parku
Ide o 1. etapu realizácie v rámci projektu z roku 2012 s názvom Zámocký park v Malackách. Prípravné práce, ako nevyhnutné vyčistenie plôch, odstránenie pňov a koreňov po predchádzajúcich kalamitách, boli vykonané už v minulom roku. Na jeseň pracovníci mesta  plochy ručne dočistili od náletových krovín. „V máji začneme vykonávať ozdravné rezy na stromoch poškodených kalamitami. Okrem suchých či poškodených konárov treba koruny stromov zbaviť aj parazitujúceho imelovníka,“ uviedla správkyňa parku M. Gajdárová. Potom bude treba plochu hĺbkovo preorať a vykonať chemický postrek na odstránenie trvalých burín. V ďalších fázach bude nasledovať planírovanie, vyrovnanie terénu, výsev trávnikov a výsadba stromov.

6.    Obnova jaskyne Panny Márie Lurdskej
Zámer zrekonštruovať lurdskú jaskyňu so sochou Panny Márie sa dočká svojej realizácie už v apríli tohto roka. Projekt obnovy murovanej časti groty, osadenia kovovej mreže a umiestnenia novej sochy Panny Márie Lurdskej  schválil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava už pred rokom. Financie vo výške 3500 eur na obnovu jaskyne a obstaranie sochy Panny Márie Lurdskej, ktorá bude spĺňať všetky ikonografické požiadavky na výtvarnosť a farebné riešenie, mesto získalo vďaka grantu od spoločnosti Pozagas, a. s., Malacky. Súčasťou projektu je aj úprava okolitého terénu a prístupovej komunikácie.
 
Tatiana Búbelová

          
    
Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok