15. 10. 2013
Čo s dopravou na Radlinského, Veľkomoravskej a I/2?

Rušná doprava je jedným z najnaliehavejších problémov Malaciek. Naše mesto, vrátane samotného centra, je nadmerne zaťažené dopravou, a to v dôsledku chýbajúceho obchvatu mesta. Kým sa ten stane realitou, uplynie ešte zrejme veľa času. Mesto sa preto snaží aspoň o čiastkové riešenia.

Na projektoch pracovali aj študenti stavebných univerzít a fakúlt z celej Európy v rámci medzinárodného workshopu Mesto a doprava, ktorý bol v Malackách v júli (spätne si o ňom môžete prečítať TU alebo v MH č. 12 a 13 (www.malackyhlas.sk)

Veľkomoravská

Na Veľkomoravskej je naplánovaná značná zmena organizácie dopravy. Po novom má byť obmedzený prejazd ťažkej nákladnej dopravy, pribudne nové dopravné značenie, spomaľovacie prahy a cestné ostrovčeky. Obmedzená má byť aj najvyššia povolená rýchlosť, a to na 30km/h. Navrhované sú aj opatrenia pre cyklistov, ako aj riešenia križovatiek Veľkomoravská – Cesta mládeže a Veľkomoravská – Ulica gen. M.R. Štefánika tak, aby boli bezpečnejšie a premávka cez ne plynulejšia. Niektoré z týchto opatrení budú zrealizované ešte tento rok, iné neskôr v závislosti od finančných možností mesta.


Radlinského

Na Radlinského sa podobne počíta s upokojením dopravy, s rozšírením peších a cyklistických trás, s odklonom dopravy (cez ulice Partizánsku a Ľ. Zúbka). V možnostiach je zjednosmernenie dopravy na Radlinského alebo časové obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel a autobusov. Pribudnú aj deliace ostrovčeky v rámci priechodov pre chodcov a navrhnuté sú aj samostatné cyklistické pruhy. Realizácia týchto návrhov opäť závisí od možností rozpočtu mesta.

I/2
Cesta I/2 je štátna cesta v správe Slovenskej správy ciest. Prechádza celým mestom a je veľkou záťažou na dopravu v ňom, o pohodlí v meste a vzhľade mesta už ani nehovoriac.
V rámci projektu boli riešené tri lokality na tejto ceste: oblasť svetelne riadenej križovatky
v centre mesta, Mierové námestie a úsek od Břeclavskej ulice po Pribinovu. Pre každú lokalitu boli navrhnuté dva varianty riešenia. Hovoria napríklad o úprave počtu jazdných pruhov v križovatke, o doplnení cyklistických pruhov, o úplnej prestavbe svetelnej križovatky na okružnú, ďalej o úprave križovatky I/2  – Veľkomoravská deliacim ostrovčekom či  o úprave priechodov pre chodcov a vložení deliacich ostrovčekov do cesty. Prestavby by sa mali dočkať aj križovatky Záhorácka – Brnianska a Záhorácka – Pribinova.


Viac o jednotlivých riešeniach a tiež grafické zobrazenia riešení

Text, foto: M. Janotová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok