11. 1. 2011
Čo nie je tajné, je verejné

Keďže od 1. 1. 2011 vyplýva zo zákona pre samosprávy povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry i objednávky, na oficiálnom portáli mesta www.malacky.sk budú tieto dokumenty postupne pribúdať. Novela Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené po dátume 1. 1. 2011, objednávky vyhotovené po tomto termíne a faktúry doručené alebo zaplatené po tomto dátume.

Ojednávky by mali byť zverejnené do 10 pracovných dní od ich vyhotovenia, faktúry najneskôr do 30 pracovných dní od ich zaplatenia. Zmluvy budú podľa pokynu primátora zverejnené na internete do 10 pracovných dní od ich uzatvorenia.

Naskenované dokumenty si po ich pridaní môžete prezrieť v sekcii Mesto – Samospráva mesta – Otvorená samospráva do 17. 1. Od tohto dňa budú všetky zmluvy, faktúry i objednávky zverejnené na portáli egov.malacky.sk, v sekcii Otvorená samospráva nájdete aktívny odkaz na túto webstránku.

/sisa/; foto: internet

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok