11. 1. 2011
Čo nie je tajné, je verejné

Keďže od 1. 1. 2011 vyplýva zo zákona pre samosprávy povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry i objednávky, na oficiálnom portáli mesta www.malacky.sk budú tieto dokumenty postupne pribúdať. Novela Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené po dátume 1. 1. 2011, objednávky vyhotovené po tomto termíne a faktúry doručené alebo zaplatené po tomto dátume.

Ojednávky by mali byť zverejnené do 10 pracovných dní od ich vyhotovenia, faktúry najneskôr do 30 pracovných dní od ich zaplatenia. Zmluvy budú podľa pokynu primátora zverejnené na internete do 10 pracovných dní od ich uzatvorenia.

Naskenované dokumenty si po ich pridaní môžete prezrieť v sekcii Mesto – Samospráva mesta – Otvorená samospráva do 17. 1. Od tohto dňa budú všetky zmluvy, faktúry i objednávky zverejnené na portáli egov.malacky.sk, v sekcii Otvorená samospráva nájdete aktívny odkaz na túto webstránku.

/sisa/; foto: internet

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok