11. 1. 2011
Čo nie je tajné, je verejné

Keďže od 1. 1. 2011 vyplýva zo zákona pre samosprávy povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry i objednávky, na oficiálnom portáli mesta www.malacky.sk budú tieto dokumenty postupne pribúdať. Novela Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené po dátume 1. 1. 2011, objednávky vyhotovené po tomto termíne a faktúry doručené alebo zaplatené po tomto dátume.

Ojednávky by mali byť zverejnené do 10 pracovných dní od ich vyhotovenia, faktúry najneskôr do 30 pracovných dní od ich zaplatenia. Zmluvy budú podľa pokynu primátora zverejnené na internete do 10 pracovných dní od ich uzatvorenia.

Naskenované dokumenty si po ich pridaní môžete prezrieť v sekcii Mesto – Samospráva mesta – Otvorená samospráva do 17. 1. Od tohto dňa budú všetky zmluvy, faktúry i objednávky zverejnené na portáli egov.malacky.sk, v sekcii Otvorená samospráva nájdete aktívny odkaz na túto webstránku.

/sisa/; foto: internet

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok