13. 8. 2020
Členstvo v Rade školy za zriaďovateľa - výzva pre občanov
Primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. ponúka občanom možnosť stať sa delegovaným zástupcom zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Dr. Jozefa Dérera v Malackách. 
 
Rada školy je zložená z dvoch pedagogických zamestnancov školy, jedného nepedagogického zamestnanca školy, štyroch zástupcov rodičov a štyroch zástupcov zriaďovateľa. Mesto Malacky ako zriaďovateľa školy budú v nasledujúcom štvorročnom funkčnom období zastupovať traja poslanci mestského zastupiteľstva a jeden občan. Občan bude vybratý zo záujemcov, ktorí sa prihlásia na základe tejto výzvy. 
 
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Členstvo v rade školy nie je finančne ohodnotené. 
 
Záujemcovia o členstvo v Rade školy pri ZŠ Dr. Jozefa Dérera sa môžu prihlásiť do 21. augusta 2020 písomne na adresu mesta Malacky alebo elektronicky na adresu skolsky.urad@malacky.sk. Prosíme Vás, aby ste v prihlásení aspoň v krátkosti vysvetlili, čo vás motivuje uchádzať sa o túto funkciu.

 

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok