20. 2. 2008
Čistenie mlynského náhona

Mesto Malacky požiadalo Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy v Malackách, o vyčistenie lokality Mlynského náhona Maliny, ktorý slúži na riedenie odpadových vôd z Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Malackách v smere od mlyna k farskému kostolu. Pracovníci oddelenia životného prostredia MsÚ zabezpečili, aby majitelia pozemkov v okolí toku povolili vstup ku korytu Maliny pracovníkom a technike.

Mgr. Branislav Vlček, vedúci IV. prevádzkového úseku Správy povodia Moravy, uviedol: „Koryto je znečistené nánosmi bahna a na niektorých miestach upchaté prekážkami, na ktorých sa zachytávajú nečistoty. Čistenie vykonávame pomocou kráčajúceho bagra v koryte, ale spriechodňujeme aj krytý profil náhonu, vedený pod celým mestom.“ Práce sa trvali od 18. do  20. februára.

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách mesto zabezpečilo aj zlepšenie odtokových pomerov aj v priepuste pod mostom pri farskom kostole. Ing. Jana Ježková  z MsÚ pripomenula, že problémy spôsobuje aj ťažko dokázateľné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd z domácností z Jesenského ulice i z domových čističiek, ktoré ústia do dažďovej kanalizácie na Jesenského ulici.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok