20. 2. 2008
Čistenie mlynského náhona

Mesto Malacky požiadalo Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy v Malackách, o vyčistenie lokality Mlynského náhona Maliny, ktorý slúži na riedenie odpadových vôd z Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Malackách v smere od mlyna k farskému kostolu. Pracovníci oddelenia životného prostredia MsÚ zabezpečili, aby majitelia pozemkov v okolí toku povolili vstup ku korytu Maliny pracovníkom a technike.

Mgr. Branislav Vlček, vedúci IV. prevádzkového úseku Správy povodia Moravy, uviedol: „Koryto je znečistené nánosmi bahna a na niektorých miestach upchaté prekážkami, na ktorých sa zachytávajú nečistoty. Čistenie vykonávame pomocou kráčajúceho bagra v koryte, ale spriechodňujeme aj krytý profil náhonu, vedený pod celým mestom.“ Práce sa trvali od 18. do  20. februára.

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách mesto zabezpečilo aj zlepšenie odtokových pomerov aj v priepuste pod mostom pri farskom kostole. Ing. Jana Ježková  z MsÚ pripomenula, že problémy spôsobuje aj ťažko dokázateľné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd z domácností z Jesenského ulice i z domových čističiek, ktoré ústia do dažďovej kanalizácie na Jesenského ulici.

Ďalšie
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok
Šport
27. 1. 2023
Cez víkend pokračuje halová liga mladších žiakov vo futbale

V nedeľu 29. januára vás pozývame do ŠH Malina na futbalové zápasy 3. kola halovej ligy…

Zobraziť celý článok