3. 2. 2012
Cigarety mladistvým predali

V piatok 3. 2. si MsP Malacky posvietila na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. Využila pri tom agenta provokatéra. Po súhlase zákonného zástupcu 17-ročný mladík pristúpil k okienku prevádzky a vypýtal si cigarety. Z 8 predajní si vypýtali občiansky preukaz len v štyroch. V ostatných predajniach mu cigarety predali. Pracovníčky boli o porušení zákona poučené a bola im udelená bloková pokuta.

Obmedzenie predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je upravené v Zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Podľa § 6 ods. 2 a 3 tohto zákona je zakázané predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov. Každý, kto predáva tabakové výrobky,  je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá ja mladšia ako 18 rokov.

Predajca nemusí predať neplnoletej osobe tabakové výrobky úmyselne. Stačí jeho nedbanlivosť, to znamená, že predajca síce nevedel, že predáva výrobok neplnoletému, ale vzhľadom na okolnosti to vedieť mal a mohol, alebo sa len bezdôvodne spoliehal na to, že osoba má viac ako 18 rokov. Za uvedený delikt možno uložiť pokutu do 3 319 €.

Keď takýto skutok zistí Slovenská obchodná inšpekcia, uloží pokutu od 331 € do 6 638 € podnikateľskému subjektu, ktorý nerešpektuje zákaz alebo obmedzenie predaja tabakových výrobkov podľa Zákona o ochrane nefajčiarov. Aj v budúcom období bude Mestská polícia v Malackách vykonávať podobné akcie.

Text, foto: V. Kunák

 

 

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok