12. 10. 2011
Čierne skládky sa stále objavujú

Pracovníci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia v utorok 11. 10. vykonali obhliadku lokalít, kde sa najčastejšie vyskytujú čierne skládky. Išlo o ulice B. Němcovej, Stupavská, lesík pri Rakárenskej v smere na Sadovú, Družstevná pri garážach, Priemyselná, časť Marakány. V týchto miestach sa objavujú odložené nečistoty nepretržite, a to vždy hneď po vyčistení, ktoré vykonávajú pracovníci v rámci verejnoprospešných prác.

Novú lokalitu, kde sa často hromadí odpad, nahlásila aj rodina z Ulice Kalista Orgoňa. „Trávnik v uličke vedľa domu často čistíme, no chodia sem psičkári a po psoch nezbierajú. Niekedy tu nájdeme zrolovaný koberec, inokedy starý nábytok,“ hovorí manželský pár z vedľajšieho domu. „Teraz sa tu objavili dve vrecia strešnej krytiny,“ dodávajú a ukazujú na zložený odpad.

„Ide o tzv. eternit, ktorý patrí k nebezpečným odpadom. Tie treba likvidovať osobitným spôsobom. Na nakladanie s týmto materiálom treba povolenie Obvodného úradu životného prostredia a treba ho odovzdať do špecializovanej firmy, napr. A.S.A. Zohor,“ hovorí B. Orgoňová z MsÚ. V prípade ako je tento, musí mesto vykonať likvidáciu na vlastné náklady. Privolali MsP, no nájsť vinníka nebude ľahké. Preto je dôležité pri spozorovaní neoprávneného nakladania s odpadom upozorniť MsP ihneď.

Text: T. Búbelová; Foto: -msp-

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok