29. 9. 2009
Cieľ odkanalizovať Malacky sa začína meniť na skutočnosť

Mesto Malacky v utorok 29. 9. dostalo poštou potešujúce rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie vo výške 13 928 550,76 €  z celkových oprávnených výdavkov vo výške 14 661 632,38 € na projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Žiadosť bola podaná na Ministerstvo životného prostredia v rámci prioritnej osi č. 1 – integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.

Projekt korešponduje s operačným cieľom 1.1 – zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov; a s operačným cieľom 1.2 – odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. O pridelení nenávratného finančného príspevku rozhodla Výberová komisia MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu dňa 23. 9. 2009.

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok