29. 9. 2009
Cieľ odkanalizovať Malacky sa začína meniť na skutočnosť

Mesto Malacky v utorok 29. 9. dostalo poštou potešujúce rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie vo výške 13 928 550,76 €  z celkových oprávnených výdavkov vo výške 14 661 632,38 € na projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Žiadosť bola podaná na Ministerstvo životného prostredia v rámci prioritnej osi č. 1 – integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.

Projekt korešponduje s operačným cieľom 1.1 – zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov; a s operačným cieľom 1.2 – odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. O pridelení nenávratného finančného príspevku rozhodla Výberová komisia MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu dňa 23. 9. 2009.

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok