18. 3. 2022
Chválime obyvateľov za triedenie odpadu
V roku 2021 vytriedili obyvatelia Malaciek 54,32 % celkového množstva vyprodukovaného odpadu. V roku 2020 to bolo 45 %. V praxi to znamená, že vlani sa podarilo v porovnaní s minulosťou lepšie vyseparovať plasty, papier, sklo či biologický kuchynský odpad. Ak sa do zmiešaného komunálneho odpadu dostáva iba to, čo sa nedá vytriediť, je to dôležité pre ochranu životného prostredia. Dôležitou súvislosťou je aj to, že od percenta separácie sa odvíjajú zákonom stanovené poplatky pre samosprávu za skládkovanie komunálneho odpadu. 

Kedysi sme to nazývali druhotné suroviny, dnes hovoríme moderným slovníkom o separovaní (triedení) odpadu. Zmyslom triedenia je to, aby sa čo najviac použiteľného odpadu dostalo na opätovnú recykláciu (papier, plasty, kovy, sklo, záhradný odpad, kuchynský odpad). Čím zodpovednejšie triedime, tým menej zostáva zvyšného (zmesového) odpadu, ktorý končí na skládke alebo v spaľovni. „Postoj Malačanov nás veľmi teší a za triedenie odpadu im patrí naše veľké poďakovanie. Vďaka vyššej miere triedenia ušetríme na poplatkoch za uloženie odpadu na skládke cca 20-tisíc eur ročne,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová. „Ďalším bonusom za dobrý výsledok triedenia je to, že môžeme od Envirofondu dostať príspevok na nakladanie s odpadmi.“

Papier patrí do modrého kontajnera, plasty a kovy do žltého, sklo do zeleného, odpad zo záhrad do hnedého (v prípade domov), kuchynský odpad patrí do veľkých hnedých kontajnerov, rozostavaných po celom meste. Okrem toho, od začiatku tohto roka sa zálohujú PET fľaše a plechovky, ktoré môžeme v pôvodnom tvare (teda nezošliapnuté) vrátiť do obchodov. „Rada by som požiadala Malačanov, aby v triedení pokračovali a aby sa k separácii odpadu pridali aj tí, ktorí možno doteraz váhali. Pomôžeme nielen životnému prostrediu, vďaka tomu dokážeme na tento rok zastabilizovať poplatky pre obyvateľov za odvoz odpadu – a to aj v podmienkach, keď rapídne rastú ceny pohonných látok,“ vysvetľuje prednostka. 

Aj tento rok sa uskutoční jarný zber veľkoobjemového odpadu. Počas štyroch víkendov budú postupne v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery. 
Termíny zberu objemného odpadu:
2. apríl – I. obvod
9. apríl – II. obvod
7. máj – III. obvod
14. máj – IV. obvod

Bližšie informácie prinesieme v samostatnom príspevku.


Text: J. Chválová, Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský


Zber plastov (žlté kontajnery)
Nádoby na zber plastov sa pridávajú  priebežne podľa požiadaviek obyvateľov. Keďže sa na začiatku roka zaviedlo zálohovanie PET fliaš a plechoviek, predpokladá sa, že naplnenosť nádob na plasty klesne. 
Častejší vývoz plastového odpadu zo sídlisk je  opodstatnený  v nárazových obdobiach – Vianoce, Veľká noc, prípadne v lete.  Od januára 2022 boli pridané vývozy v piatok, avšak posádky zberových vozidiel hlásia, že kontajnery sú naplnené do polovice. Zahustený vývoz sa ukazuje byť neekonomický. Kde je požiadavka a priestor, mesto pridáva kontajnery individuálne. 

Zber papiera (modré kontajnery)
Častejší vývoz nádob na papier z rodinných domov je  opodstatnený  v nárazových obdobiach – Vianoce, Veľká noc, prípadne v lete, keď sa nekúri. Podľa hlásenia zberových posádok vo februári 2022  nebola polovica nádob v deň vývozu vyložená pred domami. 


Kuchynský odpad (veľké hnedé kontajnery rozmiestnené po meste)
Vývoz kuchynského odpadu sa riadi vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 348/2020. 
vývozy v období december – február     1x za 7 dní
vývozy v období marec – november       2x za 7 dní
Malacky – percento triedenia odpadov v uplynulých rokoch
2019 38,55 %
2020 45 %
2021 54,32 %

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok