4. 6. 2012
Chráňme lesy pred požiarmi

Teplé a suché počasie vytvára v prírode podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. V záujme predchádzania ich vzniku si vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách dovoľuje požiadať o opatrnosť.

V suchom a teplom období  vzniká najväčší počet požiarov  spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy,  pri vypaľovaní trávnatých porastov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov či kladením ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti a tiež činnosťou detí pri hre so zápalkami v prírode. Toto obdobie sa vyznačuje tiež zvýšenou aktivitou  poľnohospodárov a občanov pri obhospodarovaní pôdy, ktorá je taktiež spojená so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa, keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov a techniky. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.
  
S cieľom predísť nežiaducim udalostiam spôsobených požiarom, žiadame občanov, aby dotržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Pri pobyte v lese a v prírode dodržiavať najmä tieto pravidlá:

– oheň zakladať iba na vyhradených miestach na to určených,
– oheň nezakladať pri dlhotrvajúcom suchu – porast v okolí ohniska je príliš suchý a môže sa ľahko zapáliť,
– oheň nezakladať pri silnejšom vetre,
– pred odchodom oheň dôkladne uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou), skontrolovať stav ohniska, pahreba
  nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
– oheň nikdy nenechať bez dozoru, dozor musí vždy vykonávať dospelá osoba,
– v lese nezahadzovať sklenené veci, ohorky z cigariet,
– je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie, piesok a pod.,
– ak sa oheň nepodarí uhasiť bezodkladne privolajte hasičskú jednotku – linka tiesňového volania č. 150, 112,
  poskytnúť pri hasení osobnú pomoc.

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100, € a v správnom konaní až do výšky 331,- €.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj Vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a iných porastoch. Veď keď horí les, horia nám naše „zelené pľúca“.


 – príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách –

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok