24. 4. 2013
Chráňme lesy pred požiarmi!
Po dlhej zime sa jar ozýva naplno. V tomto období je zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí spôsobené činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy,  podpaľovaním ľahko zápalných materiálov, či kladením ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri vypaľovaní suchej  trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia a tiež veľa požiarov lesných porastov.
Málokto si uvedomuje, že taká zdanlivo bezpečná činnosť ako je spaľovanie zhrabaných porastov, môže mať neblahé následky. Oheň sa na otvorenom priestranstve môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a tak spôsobiť škody na životoch, majetku, životnom prostredí  a tiež aj ekologické škody napr.  stratou lesa či úhynom živočíchov.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov a techniky. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.
       
S cieľom predísť nežiaducim udalostiam spôsobených požiarom, žiadame občanov, aby dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Pri pobyte v lese a v prírode dodržiavať najmä tieto pravidlá:
  • oheň zakladať iba na vyhradených miestach na to určených,
  • oheň nezakladať pri dlhotrvajúcom suchu – porast v okolí ohniska je príliš suchý a môže sa ľahko zapáliť,
  • oheň nezakladať pri silnejšom vetre,
  • pred odchodom oheň dôkladne uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou), skontrolovať stav ohniska, pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
  • oheň nikdy nenechať bez dozoru, dozor musí vždy vykonávať dospelá osoba,
  • v lese nezahadzovať sklenené veci, ohorky z cigariet,
  • je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie, piesok a pod.,
  • ak sa oheň nepodarí uhasiť bezodkladne privolajte hasičskú jednotku – linka tiesňového volania č. 150, 112,
  • poskytnúť pri hasení osobnú pomoc.

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100, € a v správnom konaní až do výšky 331,- €.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj Vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a iných porastoch.

príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Malackách


Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok