31. 1. 2024
Chcete sa stať mestským policajtom?

V stredu 7. februára o 9.00 h sa uskutoční prijímacie konanie na obsadenie miesta príslušník Mestskej polície Malacky. Záujemcovia môžu v tomto termíne prísť na pracovisko Mestskej polície Malacky na ul. Bernolákova 5188/1A. Netreba vopred posielať žiadosti ani životopisy.

Podmienky prijatia:
– stredoškolské vzdelanie s maturitou,
– minimálny vek 21 rokov,
– bezúhonnosť,
– telesná a duševná spôsobilosť,
– vodičský preukaz skupiny B.

Platové podmienky: funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce: úlohy súvisiace s činnosťou mestskej polície na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii. Na tento účel vykonáva stálu službu, hliadkovú a obchôdzkovú službu. Plní najmä úlohy na úseku prevencie a úlohy spojené s odhaľovaním, objasňovaním a oznamovaním priestupkov a prerokúva priestupky v blokovom konaní.

MsP Malacky

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok