20. 5. 2019
Chcete sa stať členom volebnej komisie?
Chcete na vlastnej koži zažiť celý priebeh volieb? Máte šancu stať sa členom okrskovej volebnej komisie v Malackách ako nezávislý. Stačí, keď pošlete mail na adresu andrea.batkova@malacky.sk, kde uvediete svoje meno a kontaktné údaje. 

Svojich zástupcov do komisií najskôr delegujú politické strany, prípadne koalície, ktoré kandidujú v konkrétnych voľbách. Potom sa komisie dopĺňajú nezávislými členmi tak, aby mali minimálne 5 členov. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva). Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na poslanca Európskeho parlamentu, na prezidenta Slovenskej republiky, na predsedu samosprávneho kraja, na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, na starostu obce a na poslanca obecného zastupiteľstva nesmie byť členom volebnej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje. Okrsková volebná komisia okrem iného zabezpečuje správny priebeh hlasovania, dopisuje voličov do zoznamu, počíta hlasy či vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania.

Najbližšie voľby nás čakajú v sobotu 25. mája – voľby do Európskeho parlamentu, a na budúci rok v marci (parlamentné voľby). 

-lp-
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok