20. 3. 2019
Chcete byť členom volebnej komisie?
Chcete na vlastnej koži zažiť celý priebeh volieb? Máte šancu stať sa členom okrskovej volebnej komisie v Malackách ako nezávislý. Stačí, keď pošlete mail na adresu andrea.batkova@malacky.sk, kde uvediete svoje meno a kontaktné údaje.

Svojich zástupcov do komisií najskôr delegujú politické strany, prípadne koalície, ktoré kandidujú v konkrétnych voľbách. Potom sa komisie dopĺňajú nezávislými členmi tak, aby mali minimálne 5 členov. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva). Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na poslanca Európskeho parlamentu, na prezidenta Slovenskej republiky, na predsedu samosprávneho kraja, na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, na starostu obce a na poslanca obecného zastupiteľstva nesmie byť členom volebnej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje. Okrsková volebná komisia okrem iného zabezpečuje správny priebeh hlasovania, dopisuje voličov do zoznamu, počíta hlasy či vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania.

Najbližšie voľby nás čakajú 30. marca (druhé kolo volieb prezidenta), 25. mája (voľby do Európskeho parlamentu) a na budúci rok v marci (parlamentné voľby).

-lp-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok