3. 12. 2018
Chcete byť členom Rady školy pri ZUŠ?
V súvislosti s koncom funkčného obdobia Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Záhorácka 1918, Malacky ponúka primátor mesta Juraj Říha občanom možnosť stať sa delegovaným členom za mesto v tejto rade školy.
 
Rada školy je zložená z pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, zástupcov rodičov a zriaďovateľa. Mesto Malacky ako zriaďovateľ deleguje do rady školy štyroch členov, pričom traja sú poslancami mestského zastupiteľstva a štvrtým členom sa môže stať niekto z prihlásených občanov.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Členstvo v rade školy je bezplatné. Záujemcovia o túto čestnú funkciu sa môžu prihlásiť na mailovú adresu blazej.pisoja@malacky.sk najneskôr v utorok 11. decembra 2018.

MsÚ
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok