26. 5. 2008
Cez partnerstvo k obchvatu mesta

Mesto Malacky, obec Rohožník a spoločnosti Holcim Slovensko, Baumit a Alas Slovakia chcú participovať na rozvoji cestnej infraštruktúry v Malackom okrese. Cesta III. triedy vrátane jej častí v intraviláne Malaciek a Rohožníka je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom a cez diaľnicu D2 s hlavným mestom. Záťaž pre cestnú komunikáciu predstavuje najmä pravidelná preprava kamiónovou a nákladnou dopravou. Ide o bývalú vojenskú cestu, ktorá svojmu účelu slúži bez väčších investícií od 70- tych rokov minulého storočia. Vzhľadom na nárast automobilovej dopravy je jej stav – šírka, pevnosť krajníc a množstvo výtlkov najmä po zimnej sezóne – neudržateľný. 

Neformálne združenie samospráv a obchodných spoločností adresovalo predsedovi BSK Vladimírovi Bajanovi list s návrhom postupu riešenia zložitej dopravnej situácie: “Vybudovaním cestného obchvatu obce Rohožník, rekonštrukciou a rozšírením samotnej cesty Rohožník – Malacky a vybudovaním obchvatu mesta Malacky by sa zvýšila bezpečnosť a rýchlosť intenzívnej osobnej a nákladnej dopravy, ktorá by na diaľnicu D2 viedla mimo zastavaných území Rohožníka a Malaciek.“

Samosprávy a obchodné spoločnosti zároveň deklarujú pripravenosť podieľať sa na rekonštrukcii cesty niekoľkými formami: príspevkom na spracovanie projektovej dokumentácie, aktívnou spoluprácou pri hľadaní zdrojov EÚ a poskytnutí zľavy na produkty použité pri rekonštrukcii cesty.

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok