26. 5. 2008
Cez partnerstvo k obchvatu mesta

Mesto Malacky, obec Rohožník a spoločnosti Holcim Slovensko, Baumit a Alas Slovakia chcú participovať na rozvoji cestnej infraštruktúry v Malackom okrese. Cesta III. triedy vrátane jej častí v intraviláne Malaciek a Rohožníka je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom a cez diaľnicu D2 s hlavným mestom. Záťaž pre cestnú komunikáciu predstavuje najmä pravidelná preprava kamiónovou a nákladnou dopravou. Ide o bývalú vojenskú cestu, ktorá svojmu účelu slúži bez väčších investícií od 70- tych rokov minulého storočia. Vzhľadom na nárast automobilovej dopravy je jej stav – šírka, pevnosť krajníc a množstvo výtlkov najmä po zimnej sezóne – neudržateľný. 

Neformálne združenie samospráv a obchodných spoločností adresovalo predsedovi BSK Vladimírovi Bajanovi list s návrhom postupu riešenia zložitej dopravnej situácie: “Vybudovaním cestného obchvatu obce Rohožník, rekonštrukciou a rozšírením samotnej cesty Rohožník – Malacky a vybudovaním obchvatu mesta Malacky by sa zvýšila bezpečnosť a rýchlosť intenzívnej osobnej a nákladnej dopravy, ktorá by na diaľnicu D2 viedla mimo zastavaných území Rohožníka a Malaciek.“

Samosprávy a obchodné spoločnosti zároveň deklarujú pripravenosť podieľať sa na rekonštrukcii cesty niekoľkými formami: príspevkom na spracovanie projektovej dokumentácie, aktívnou spoluprácou pri hľadaní zdrojov EÚ a poskytnutí zľavy na produkty použité pri rekonštrukcii cesty.

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok