20. 4. 2009
Cesty sa už "látajú"

V centre mesta sa už začalo s opravami zimou poškodených ciest, na rade sú však aj ďalšie časti. „Vždy začíname s opravami od centra mesta smerom do okrajových častí tak, aby pracovníci pripravili ucelené časti, ktoré sú neskôr zaasfaltované. Táto príprava spočíva v zarezaní a vybúraní výtlku,“ vysvetlila Gabriela Reháková, vedúca oddelenia dopravy a stavebného poriadku MsÚ.

Opravy ciest sa budú realizovať vo viacerých etapách, ich počet však závisí od množstva a druhu výtlkov. „Pripravujeme na asfaltovanie len takú časť výtlkov, ktorú sme schopní za jeden deň dokončiť. Zároveň s asfaltovaním priebežne evidujeme aj množstvo a veľkosť výtlkov na jednotlivých miestnych komunikáciách,“ pokračuje G. Reháková. Centrum a priľahlé ulice by mali byť hotové do 1. mája, celé mesto do konca mája.

„S prácami sa začalo v apríli preto, lebo výroba asfaltu v obaľovačke v Moravskom Sv. Jáne sa začala len 14. apríla,“ objasňuje. Mesto Malacky oslovilo v tejto súvislosti aj externé dodávateľské firmy. „V súčasnosti nám externá firma pripravuje ponuku na opravu výtlkov na sídlisku Juh,“ dodala G. Reháková.

Text, foto: S. Šípová

 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok