24. 9. 2007
Cestovný ruch v kraji

Seminár s názvom Kto je kto v cestovnom ruchu v Bratislavskom samosprávnom kraji pripravilo na 21. 9. mesto Pezinok. Za okres Malacky sa na ňom zúčastnili zástupcovia Turisticko-informačnej kancelárie mesta Malacky, Mestského kultúrneho a informačného centra Stupava a neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie. Cieľom seminára bolo predstaviť ľudský potenciál cestovného ruchu, vytvoriť databázu partnerských organizácií a spoločne hľadať cesty efektívnej spolupráce medzi nimi. Súčasťou seminára bola prednáška na tému destinačný manažment v podaní A. Orelovej z Bratislavského samosprávneho kraja. V diskusii, ktorá po nej nasledovala, rezonovala potreba vytvorenia funkčného systému manažovania cestovného ruchu v kraji, nevyhnutnosť marketingových aktivít a štátnej podpory. Podujatie v Pezinku sa uskutočnilo v rámci vinobrania ako sprievodná aktivita ku Dňu cestovného ruchu. Malacky si tento deň pripomenú bezplatnými prehliadkami pamätihodností mesta so sprievodcom, ktoré pre verejnosť na sobotu 29. 9. pripravila turisticko-informačná kancelária.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok