29. 6. 2007
Cesta pre budúcnosť

Otvorenie prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek


Asi stovka korčuliarov zo ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka a z Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách čakala vo štvrtok 28. júna pred 10.00 h, aby vykonali záťažovú skúšku a otestovali povrch celej, asi 3 km dlhej trasy prístupovej komunikácie k tzv. Zóne C Priemyselno-technologického parku Záhorie. Bránila im v tom jedine páska, ktorú ako formálne gesto spoločne zavŕšeného diela prestrihli primátor mesta RNDr. J. Ondrejka, konateľ dodávateľskej spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r. o. Ing. P. Andráško a predseda predstavenstva spoločnosti Eurovalley A. Rác. 

 „Územie priemyselného parku je odteraz pripravené pre domácich i zahraničných investorov, začína sa obdobie marketingu“ povedal primátor po poďakovaniach všetkým, ktorí mali na realizácii projektu podiel. „Na stavbu hál je vydané právoplatné stavebné povolenie, a tak u nás možno ihneď začať podnikať,“ dodal. V Zóne C  sa ráta s využitím pre potreby ľahkého priemyslu, logistiky, elektrotechnického a drevárskeho priemyslu. 

Ing. P. Andráško, konateľ dodávateľskej spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r. o. ocenil, že dielo bolo ukončené v termíne, v požadovanej kvalite a za dohodnutú sumu. Pritom vyčíslil, že na rozlohe asi 70 ha pribudlo presne 3229,4 m ciest, 1928,5 m splaškovej kanalizácie s priemerom 300 mm, 1687,7 m dažďovej kanalizácie s priemerom 600 – 1000 mm, vyhĺbených bolo 98 kanalizačných šácht, položených 1934 m vodovodného potrubia, 1762 m plynového potrubia, osadených 111 stĺpov verejného osvetlenia, postavený 1 most, 3 kruhové objazdy (1 ako cestná okružná križovatka a dva na pohodlné otáčanie vozidiel na konci prístupovej cesty) a bol urobený 1 výustný objekt kanalizácie.

Podľa predsedu predstavenstva správcovskej spoločnosti Eurovalley A. Ráca vybudovanie infraštruktúry a otvorenie prístupovej cesty k priemyselnému parku je len začiatkom. „Je pre nás veľkou ambíciou a výzvou naplniť tento priemyselný park na 100 %,“ povedal. Priemyselný park v Malackách podporí zamestnanosť, ktorá je síce dobrá, no podľa primátora mesta len 30 % všetkých zamestnaných Malačanov pracuje v meste. Zvyšných 70 % za prácou dochádza. Tu sa im naskytnú nové možnosti. Pre mesto bude priemyselný park zdrojom priamych príjmov, vďaka ktorým sa môže dostať väčšia finančná podpora sociálnym aktivitám, športu a iným oblastiam.

Projekt ” Výstavba prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek” bol podporený nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálneho fondu Európskej únie (Európskeho fondu regionálneho rozvoja-ERDF) a štátneho rozpočtu SR v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 sumou 192 mil. Sk
 
Projekt “Zónový rozvod splaškovej kanalizácie” bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu SR v pôsobnosti  ministerstva hospodárstva SR v rámci financovania technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom, vo výške 127 mil. Sk

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok