29. 6. 2007
Cesta pre budúcnosť

Otvorenie prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek


Asi stovka korčuliarov zo ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka a z Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách čakala vo štvrtok 28. júna pred 10.00 h, aby vykonali záťažovú skúšku a otestovali povrch celej, asi 3 km dlhej trasy prístupovej komunikácie k tzv. Zóne C Priemyselno-technologického parku Záhorie. Bránila im v tom jedine páska, ktorú ako formálne gesto spoločne zavŕšeného diela prestrihli primátor mesta RNDr. J. Ondrejka, konateľ dodávateľskej spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r. o. Ing. P. Andráško a predseda predstavenstva spoločnosti Eurovalley A. Rác. 

 „Územie priemyselného parku je odteraz pripravené pre domácich i zahraničných investorov, začína sa obdobie marketingu“ povedal primátor po poďakovaniach všetkým, ktorí mali na realizácii projektu podiel. „Na stavbu hál je vydané právoplatné stavebné povolenie, a tak u nás možno ihneď začať podnikať,“ dodal. V Zóne C  sa ráta s využitím pre potreby ľahkého priemyslu, logistiky, elektrotechnického a drevárskeho priemyslu. 

Ing. P. Andráško, konateľ dodávateľskej spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r. o. ocenil, že dielo bolo ukončené v termíne, v požadovanej kvalite a za dohodnutú sumu. Pritom vyčíslil, že na rozlohe asi 70 ha pribudlo presne 3229,4 m ciest, 1928,5 m splaškovej kanalizácie s priemerom 300 mm, 1687,7 m dažďovej kanalizácie s priemerom 600 – 1000 mm, vyhĺbených bolo 98 kanalizačných šácht, položených 1934 m vodovodného potrubia, 1762 m plynového potrubia, osadených 111 stĺpov verejného osvetlenia, postavený 1 most, 3 kruhové objazdy (1 ako cestná okružná križovatka a dva na pohodlné otáčanie vozidiel na konci prístupovej cesty) a bol urobený 1 výustný objekt kanalizácie.

Podľa predsedu predstavenstva správcovskej spoločnosti Eurovalley A. Ráca vybudovanie infraštruktúry a otvorenie prístupovej cesty k priemyselnému parku je len začiatkom. „Je pre nás veľkou ambíciou a výzvou naplniť tento priemyselný park na 100 %,“ povedal. Priemyselný park v Malackách podporí zamestnanosť, ktorá je síce dobrá, no podľa primátora mesta len 30 % všetkých zamestnaných Malačanov pracuje v meste. Zvyšných 70 % za prácou dochádza. Tu sa im naskytnú nové možnosti. Pre mesto bude priemyselný park zdrojom priamych príjmov, vďaka ktorým sa môže dostať väčšia finančná podpora sociálnym aktivitám, športu a iným oblastiam.

Projekt ” Výstavba prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek” bol podporený nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálneho fondu Európskej únie (Európskeho fondu regionálneho rozvoja-ERDF) a štátneho rozpočtu SR v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 sumou 192 mil. Sk
 
Projekt “Zónový rozvod splaškovej kanalizácie” bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu SR v pôsobnosti  ministerstva hospodárstva SR v rámci financovania technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom, vo výške 127 mil. Sk

 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok