9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného, akčného a cieľavedomého vychovávateľa na plný pracovný úväzok.

  • termín nástupu: 1. 9. 2024
  • nástupný plat: podľa stupnice platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe a stupňa vzdelania v zmysle zákona č. 533/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z
  • náplň práce: vedenie záujmových útvarov a organizácia príležitostnej činnosti CVČ v oblasti kultúry, športu a spoločenských vied.
  • kvalifikačné predpoklady: podľa Vyhlášky 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
  • požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti.
  • ovládanie štátneho jazyka
  • kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Žiadosti posielajte do 17. 7. 2024 poštou na adresu CVČ Malacky, Martina Rázusa 2383/30, Malacky 90101 alebo mailom na: riaditelka.filova@cvcmalacky.sk
CVČ si vyhradzuje právo na výber účastníkov výberového konania.

Ďalšie
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 7. 2024
Medzinárodný úspech diaľkovej plavkyne

Diaľková plavkyňa Lucia Svetlana Danišová zaznamenala výborný výsledok na európskej úrovni.…

Zobraziť celý článok