1. 7. 2022
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) až do odvolania. Každá právnická a fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar a kde hrozí jeho šírenie,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov sú povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase,
 • umiestniť potrebné množstvo protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje (lesné kolesové traktory, harvestory atď), ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou:
 • urýchlene odstraňovať drevo a ďalší horľavý odpad (okrem stojacich živých stromov) z blízkosti objektov,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a protipožiarne rozčleňovacie prieseky na rozdelenie plochy posti utej živelnou pohromou,
 • vyčleniť plochy bez horľavých materiálov na ukladanie zvyšok po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie.

OR HaZZ Malacky

Ďalšie
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok
Šport
27. 1. 2023
Cez víkend pokračuje halová liga mladších žiakov vo futbale

V nedeľu 29. januára vás pozývame do ŠH Malina na futbalové zápasy 3. kola halovej ligy…

Zobraziť celý článok