20. 12. 2010
Byty sa rozdelia po novom roku

Prideľovanie bytov na ulici Pri Maline, v zóne tzv. Jánošíkova II, sa o niekoľko týždňov posúva. Komisia zriadená primátorom, ktorej úlohou je posudzovanie kritérií pre pridelenie nájomného bytu, vyhodnotila všetky žiadosti, ktoré boli mestu doručené do 22. 10. „Na základe tohto vyhodnotenia stanovila komisia zoznam žiadateľov, ktorí spĺňajú a ktorí nespĺňajú podmienky na pridelenie bytu, resp. tých, ktorým môže byť udelený byt na základe výnimky, ktorú určuje VZN č. 10/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi v osobitnom režime na ul. Pri maline v Malackách.

Komisia vyhodnocovala kritériá na splnenie podmienok v zmysle právnych predpisov platných do 31. 12. 2010 s vedomím, že termín kolaudácie nájomných bytov bol stanovený tiež do konca roka 2010. Pre problémy, ktoré sa vyskytli pri výstavbe, je zrejmé, že kolaudácia sa presunie na začiatok roka 2011,“ informoval Ladislav Adamovič, predseda komisie. Tým, ktorí na byt netrpezlivo čakajú, nehrá do karát ani legislatíva. Od 1. 1. 2011 totiž nadobúda platnosť a účinnosť zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

„Tento zákon ruší právne normy, podľa ktorých komisia vyhodnocovala žiadosti so všetkými potrebnými náležitosťami. Vychádzajúc z tejto legislatívnej zmeny a zo skutočnosti, že kolaudácia nájomných bytov sa presúva na začiatok budúceho roka, bude potrebné postupovať v zmysle nového zákona. To znamená opätovné posúdenie splnenia podmienok pre pridelenie nájomných bytov z pohľadu príjmu žiadateľa a s ním posudzovaných osôb za rok 2010,“ pokračuje L. Adamovič. To znamená, že každý zo žiadateľov bude vyzvaný, aby dodatočne predložil doklady, ktoré budú v súlade s podmienkami nového zákona (zákon 443/2010 Z. z.).

/nasi/; foto: /raj/

 

Ďalšie
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 2. 2023
Záhoráci nezvládli ťažký zápas o play-off. Tréner Čirič: Hráči sú úžasní

Hádzanári Stupavy a Malaciek nezvládli jeden z kľúčových zápasov o postup do play-off, keď na…

Zobraziť celý článok