20. 12. 2010
Byty sa rozdelia po novom roku

Prideľovanie bytov na ulici Pri Maline, v zóne tzv. Jánošíkova II, sa o niekoľko týždňov posúva. Komisia zriadená primátorom, ktorej úlohou je posudzovanie kritérií pre pridelenie nájomného bytu, vyhodnotila všetky žiadosti, ktoré boli mestu doručené do 22. 10. „Na základe tohto vyhodnotenia stanovila komisia zoznam žiadateľov, ktorí spĺňajú a ktorí nespĺňajú podmienky na pridelenie bytu, resp. tých, ktorým môže byť udelený byt na základe výnimky, ktorú určuje VZN č. 10/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi v osobitnom režime na ul. Pri maline v Malackách.

Komisia vyhodnocovala kritériá na splnenie podmienok v zmysle právnych predpisov platných do 31. 12. 2010 s vedomím, že termín kolaudácie nájomných bytov bol stanovený tiež do konca roka 2010. Pre problémy, ktoré sa vyskytli pri výstavbe, je zrejmé, že kolaudácia sa presunie na začiatok roka 2011,“ informoval Ladislav Adamovič, predseda komisie. Tým, ktorí na byt netrpezlivo čakajú, nehrá do karát ani legislatíva. Od 1. 1. 2011 totiž nadobúda platnosť a účinnosť zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

„Tento zákon ruší právne normy, podľa ktorých komisia vyhodnocovala žiadosti so všetkými potrebnými náležitosťami. Vychádzajúc z tejto legislatívnej zmeny a zo skutočnosti, že kolaudácia nájomných bytov sa presúva na začiatok budúceho roka, bude potrebné postupovať v zmysle nového zákona. To znamená opätovné posúdenie splnenia podmienok pre pridelenie nájomných bytov z pohľadu príjmu žiadateľa a s ním posudzovaných osôb za rok 2010,“ pokračuje L. Adamovič. To znamená, že každý zo žiadateľov bude vyzvaný, aby dodatočne predložil doklady, ktoré budú v súlade s podmienkami nového zákona (zákon 443/2010 Z. z.).

/nasi/; foto: /raj/

 

Ďalšie
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok