13. 6. 2011
Byty pripravené k odovzdaniu

Na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 09.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011, pristúpi mesto Malacky po zápise bytových domov do katastra nehnuteľností k uzatváraniu nájomných zmlúv s jednotlivými žiadateľmi, ktorým bol vydaný súhlas primátora na pridelenie nájomného bytu na ulici Pri Maline. O postupe a spôsobe uzatvárania nájomných zmlúv a následnom odovzdávaní bytov sa môžu jednotliví žiadatelia informovať na telefónnom čísle 034/79 66 112 alebo elektronicky na adrese barbora.ballova@malacky.sk, ladislav.adamovic@malacky.sk.

-ur-
Ilustračné foto: S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok