13. 6. 2011
Byty pripravené k odovzdaniu

Na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 09.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011, pristúpi mesto Malacky po zápise bytových domov do katastra nehnuteľností k uzatváraniu nájomných zmlúv s jednotlivými žiadateľmi, ktorým bol vydaný súhlas primátora na pridelenie nájomného bytu na ulici Pri Maline. O postupe a spôsobe uzatvárania nájomných zmlúv a následnom odovzdávaní bytov sa môžu jednotliví žiadatelia informovať na telefónnom čísle 034/79 66 112 alebo elektronicky na adrese barbora.ballova@malacky.sk, ladislav.adamovic@malacky.sk.

-ur-
Ilustračné foto: S. Osuský

Ďalšie
Školstvo
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Voľné pracovné miesto v materskej škole: učiteľka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok