13. 6. 2011
Byty pripravené k odovzdaniu

Na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 09.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011, pristúpi mesto Malacky po zápise bytových domov do katastra nehnuteľností k uzatváraniu nájomných zmlúv s jednotlivými žiadateľmi, ktorým bol vydaný súhlas primátora na pridelenie nájomného bytu na ulici Pri Maline. O postupe a spôsobe uzatvárania nájomných zmlúv a následnom odovzdávaní bytov sa môžu jednotliví žiadatelia informovať na telefónnom čísle 034/79 66 112 alebo elektronicky na adrese barbora.ballova@malacky.sk, ladislav.adamovic@malacky.sk.

-ur-
Ilustračné foto: S. Osuský

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok