19. 7. 2012
Byty pri Maline po roku
Už vyše roka uplynulo od času, keď mesto odovzdalo kľúče prvým nájomníkom 110 bytov v lokalite Pri Maline, ktoré boli postavené s podporou štátu a ŠFRB. Dvojizbové a jednoizbové byty v tichej lokalite začali žiť vlastným životom. O jeho plynulý a bezproblémový chod sa stará mesto Malacky ako správca bytov.

„Počas celého roka sme vykonali u nájomcov niekoľko kontrol,“ povedala poverená pracovníčka B. Ballová. Týkali sa najmä dodržiavania nájomnej zmluvy a domového poriadku. Predmetom kontroly bola napríklad obývanosť bytov. Niektorí nájomníci, ktorí byt dostali, v ňom nebývali. Inde zase bývalo viac ľudí oproti prihlásenému počtu. Objavili sa aj problémy súvisiace s chovom psov, ktorí susedov vyrušovali, znečisťovali verejné priestory a niekedy dokonca neboli prihlásení v evidencii psov.

Podľa B. Ballovej platobná disciplína nájomcov je celkovo uspokojivá a väčšina nájomcov platí nájomné pravidelne mesačne a v súlade s platobným predpisom, až na niekoľko výnimiek. „Po viacerých upozorneniach, na ktoré nikto nereagoval, sme dvom nájomcom  doručili výpovede z nájmu. Až vtedy sa spamätali a uhradili jednorazovo dlžobu za nájom vrátane poplatkov z omeškania. Ich výpovede boli nakoniec stiahnuté,“ povedala B. Ballová.

Bilancia výsledkov prvého (májového) vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2011 ukázala, že prevažovali preplatky nad nedoplatkami. Až 81 nájomcov hospodárilo šetrne, a tak sa im vrátia do rodinných rozpočtov preplatky v celkovej hodnote 6752,47 eur. Nedoplatky v celkovej výške 3017,84 eur podľa aktuálnych vyúčtovaní má 29 rodín v bytoch Pri Maline. Povinnosťou bolo uhradiť ich do 30. júna. V súčasnosti pre dlhodobé neplatenie nájomného a neplnenie povinností nájomnej zmluvy dostala výpoveď z nájmu jedna rodina, ktorá je povinná v určenom čase sa z bytu vysťahovať.

Počas roka už niekoľko bytov zmenilo z rozličných dôvodov svojich nájomcov. O prideľovaní bytov rozhoduje komisia zložená z  odborníkov, poslancov a pracovníkov mesta.

Text: T. Búbelová; Foto: S. Osuský
Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok