17. 4. 2024
Budúci prváčikovia absolvovali zápis

V piatok 12. apríla a v sobotu 13. apríla sa v Malackách konal zápis do prvého ročníka základných škôl. V našom meste evidujeme 251 detí, ktoré by mali nastúpiť na povinnú školskú dochádzku. 

          Všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roka dovŕšia 6 rokov, sa museli prísť zapísať do ľubovoľnej školy. Riaditelia prednostne prijímajú deti spadajúce do ich školy podľa školských obvodov, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o školských obvodoch základných škôl. Cirkevná škola môže prijať deti zo všetkých školských obvodov v meste.

Aktuálne sa do jednotlivých škôl deti zapísali takto: 

  • ZŠ Dr. J. Dérera – 96 detí
  • ZŠ Záhorácka – 109 detí
  • ZŠ Štúrova – 64 detí
  • ZŠ M. Olšovského/cirkevná ZŠ – 74 detí

          Počty zapísaných detí sú takmer totožné v porovnaní s minulým rokom. Nejde však o reálny počet detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka. Niektorí rodičia totiž zapísali svoje deti aj do dvoch škôl a na zápis museli prísť aj deti, ktoré síce spĺňajú povinnú vekovú hranicu, avšak budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní (v minulosti by sme povedali, že budú mať odklad). Prišli aj tie, ktoré tento školský rok pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (teda mali odklad). A nesmieme zabúdať ani na okolité obce, z tých tiež prišlo na zápis nemálo detí. Aktuálne preto nemožno uviesť reálny počet prvákov, ktorí zasadnú v septembri do školských lavíc. 

          Do školy s najvyšším počtom zapísaných detí – ZŠ Záhorácka –  už niekoľký rok po sebe patrí aj najväčší počet detí podľa obvodu. Do ZŠ Dr. J. Dérera sa vlani zapísalo presne 96 detí, tak ako tento rok.       

          Rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie dostanú rodičia do 15. júna.

Text a foto: N. Jánošová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok