28. 6. 2022
Budúce Komunitné centrum už má zriaďovaciu listinu

Komunitné centrum, ktoré vyrastá v areáli Centra voľného času, už má svoju zriaďovaciu listinu. Jej znenie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa zriaďovacej listiny sa bude v centre poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Centrum okrem toho bude zabezpečovať záujmovú činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia).

Komunitné centrum bude zariadením bez právnej subjektivity. Pôjde o vnútornú organizačnú jednotku začlenenú pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky. Cieľovou skupinou sú ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením (zdravotne postihnutí, deti z detského domova či deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín).
Centrum voľného času bude pri jeho prevádzkovaní spolupracovať s Klubom zdravotne znevýhodnených, s Detským domovom Macejko, s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Reedukačnými centrami vo Veľkých Levároch a v Sološnici a s Komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku.
Výstavba komunitného centra je v plnom prúde. Na jeho vznik dostalo mesto nenávratný finančný príspevok 370 288 €.  Jeho súčasťou bude okrem iného viacúčelová sála so zázemím a miestnosti na rôzne druhy terapie.

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

  Európska únia | Európsky fond regionálneho rozvoja - logo


Integrovaný regionálny operačný programMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - logo

 

 

-lp-/-otano-

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok