28. 6. 2022
Budúce Komunitné centrum už má zriaďovaciu listinu

Komunitné centrum, ktoré vyrastá v areáli Centra voľného času, už má svoju zriaďovaciu listinu. Jej znenie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa zriaďovacej listiny sa bude v centre poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Centrum okrem toho bude zabezpečovať záujmovú činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia).

Komunitné centrum bude zariadením bez právnej subjektivity. Pôjde o vnútornú organizačnú jednotku začlenenú pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky. Cieľovou skupinou sú ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením (zdravotne postihnutí, deti z detského domova či deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín).
Centrum voľného času bude pri jeho prevádzkovaní spolupracovať s Klubom zdravotne znevýhodnených, s Detským domovom Macejko, s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Reedukačnými centrami vo Veľkých Levároch a v Sološnici a s Komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku.
Výstavba komunitného centra je v plnom prúde. Na jeho vznik dostalo mesto nenávratný finančný príspevok 370 288 €.  Jeho súčasťou bude okrem iného viacúčelová sála so zázemím a miestnosti na rôzne druhy terapie.

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

 

-lp-/-otano-

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok