8. 8. 2013
BSK: Pezinská baba ostáva aj počas rekonštrukcie prejazdná

Rekonštrukcia cesty na Pezinskej babe pokračuje podľa harmonogramu a bez výrazného obmedzenia dopravy. V súčasnosti sa rekonštruujú tri havarijné úseky, kde je doprava riadená svetelnou signalizáciou. Ak by Bratislavský kraj nepristúpil k rekonštrukcií, hrozil by úplný zosuv časti telesa. V tomto roku ide o najnákladnejšiu investíciu, predpokladaná náklady sú 2,3 mil. €.

„S rekonštrukčnými prácami Pezinskej baby sme výrazne pokročili. Prebieha pilotáž, spevňovanie podložia, ktoré bolo rozbité a veľmi nám hrá do karát aj počasie. Je to už pokročilá fáza tak, aby sme do jesene stihli sprevádzkovať celú Pezinskú babu,“ povedal župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že robia všetko pre to, aby bola cesta stále prejazdná, a najmä bezpečná.

S rekonštrukciou troch havarijných úsekov na ceste II/503 z Pezinka do Perneka začala župa začiatkom júla. Všetky tri lokality sa robia naraz v rámci jednej stavby. „Momentálne prebiehajú injektážne práce, robia sa betónové pilotáže. Na prvom úseku je urobených 133 kolmých 12-metrov hlbokých betónových pilotáži aj 133 šikmých pilotáži, čím je svah stabilizovaný,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti RCB Milan Valašik, RCB sa stará o krajské cesty. Následne sa urobia  odvodňovacie vrty, aby kopec nepodmývala voda, a dobudujú sa oporné múry. 

Na Babe bola porušená stabilita, vytvárali sa pozdĺžne trhliny a zosúvali sa časti vozovky. Ak by kraj nepristúpili k rekonštrukcii, hrozil by úplný zosuv časti telesa. Havarijný stav cesty na Pezinskej babe spôsobili podľa župana Pavla Freša tri faktory, ktorými sú vek cesty, vlhkosť a nerešpektovanie zákazu prejazdu ťažkých nákladných áut.

• V roku 2011 sa vykonali potrebné geologické prieskumné práce – prieskumné vrty, laboratórne skúšky a vyhotovili sa inžiniersko-geologické podklady.
• Už počas roku 2012 sa pripravovali všetky sanačné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie na všetky tri havarijné lokality.
• Od júna 2011 je v troch úsekoch usmernená premávka do jedného jazdného pruhu so semaformi.
• Okrem toho tu platí zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 7,5 tony.

-ts-

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok