14. 5. 2013
BSK: Kraj plánuje v novom školskom roku otvoriť 151 tried pre 4 694 žiakov

Tento týždeň robia žiaci prijímačky na stredné školy. Bratislavský kraj plánuje v školskom roku 2013/2014 otvoriť 151 tried na gymnáziách a stredných odborných školách pre 4 694 žiakov. BSK má v pôsobnosti 58 škôl.

Žiaci základných škôl robia tento týždeň prijímačky na stredné školy. Prijímacie skúšky sa uskutočňujú v dvoch kolách – prvé kolo sa uskutoční 13. až 16. mája, na voľné miesta môžu školy prijímať žiakov aj v druhom kole, ktoré sa bude konať 18. júna. Školy zverejnia konanie druhého kola do 6. júna. Uchádzať sa môžu aj o školy v pôsobnosti Bratislavského kraja, ktorý ich má 58.

„Vo všeobecnosti majú uchádzači najväčší záujem o štúdium na gymnáziách so štvorročným, resp. osemročným vzdelávacím programom,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo. Na stredných odborných školách prevažuje záujem o odbory ekonomické, hotelierstvo, obchod a služby, pedagogické vedy, umenie a umelecko-remeselná tvorba. Najmenší záujem je o odbory strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby, chemické odbory, spracovanie dreva, textil a odevníctvo.

Podľa aktuálnej novely školského zákona je na všetky študijné odbory v stredných školách potrebné vykonať prijímaciu skúšku. O prijatí žiaka bez prijímacej skúšky môže riaditeľ školy rozhodnúť len v prípade učebných odborov, ktoré sa neukončujú maturitnou skúškou. Súčasne ostáva zachované pravidlo, že prijatý bez prijímacích skúšok je žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov Monitor 9 minimálne 90 % bodov v obidvoch predmetoch.

Od školského roka 2013/2014 obohatia ponuku škôl v pôsobnosti BSK nové študijné a učebné odbory, ktoré reagujú na aktuálne potreby trhu práce. „Chceme zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na našich školách, preto sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študijných a učebných odborov,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, obchodné a informačné služby, dizajn, elektromechanika či mechanika strojov a hasičskej techniky.

Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl, z toho 37 stredných odborných škôl,  2 jazykové školy), 14 gymnázií, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy (2 majú organizačnú zložku gymnázium).  V školskom roku 2012/13 na nich študuje spolu 19 567 žiakov.

-bsk-

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok