14. 5. 2013
BSK: Kraj plánuje v novom školskom roku otvoriť 151 tried pre 4 694 žiakov

Tento týždeň robia žiaci prijímačky na stredné školy. Bratislavský kraj plánuje v školskom roku 2013/2014 otvoriť 151 tried na gymnáziách a stredných odborných školách pre 4 694 žiakov. BSK má v pôsobnosti 58 škôl.

Žiaci základných škôl robia tento týždeň prijímačky na stredné školy. Prijímacie skúšky sa uskutočňujú v dvoch kolách – prvé kolo sa uskutoční 13. až 16. mája, na voľné miesta môžu školy prijímať žiakov aj v druhom kole, ktoré sa bude konať 18. júna. Školy zverejnia konanie druhého kola do 6. júna. Uchádzať sa môžu aj o školy v pôsobnosti Bratislavského kraja, ktorý ich má 58.

„Vo všeobecnosti majú uchádzači najväčší záujem o štúdium na gymnáziách so štvorročným, resp. osemročným vzdelávacím programom,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo. Na stredných odborných školách prevažuje záujem o odbory ekonomické, hotelierstvo, obchod a služby, pedagogické vedy, umenie a umelecko-remeselná tvorba. Najmenší záujem je o odbory strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby, chemické odbory, spracovanie dreva, textil a odevníctvo.

Podľa aktuálnej novely školského zákona je na všetky študijné odbory v stredných školách potrebné vykonať prijímaciu skúšku. O prijatí žiaka bez prijímacej skúšky môže riaditeľ školy rozhodnúť len v prípade učebných odborov, ktoré sa neukončujú maturitnou skúškou. Súčasne ostáva zachované pravidlo, že prijatý bez prijímacích skúšok je žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov Monitor 9 minimálne 90 % bodov v obidvoch predmetoch.

Od školského roka 2013/2014 obohatia ponuku škôl v pôsobnosti BSK nové študijné a učebné odbory, ktoré reagujú na aktuálne potreby trhu práce. „Chceme zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na našich školách, preto sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študijných a učebných odborov,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, obchodné a informačné služby, dizajn, elektromechanika či mechanika strojov a hasičskej techniky.

Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl, z toho 37 stredných odborných škôl,  2 jazykové školy), 14 gymnázií, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy (2 majú organizačnú zložku gymnázium).  V školskom roku 2012/13 na nich študuje spolu 19 567 žiakov.

-bsk-

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok