2. 4. 2012
BSK chce obnoviť rokovania s Rakúskom o moste do Angernu

Bratislavský samosprávny kraj má záujem na tom, aby cez rieku Morava viedol cestný most zo Záhorskej Vsi do Angernu. Most je prioritou kraja v nasledujúcom programovacom období 2014 – 2020. Snahou kraja bude ešte v tomto programovom období 2007 – 2013 získať zdroje na obstaranie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu. Ako na uviedol na zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Ivo Nesrovnal, projekt sa v tomto programovacom období nerealizoval pre nedostatok financií v Programe cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013. Výstavba mosta je totiž drahá, len samotný most by stál približne 12 miliónov eur. Spolková krajina Dolné Rakúsko a Bratislavský samosprávny kraj sa snažili na most získať peniaze aj z fondov Európskej únie. Kraj má ale obmedzenú možnosť čerpať tieto zdroje, jediná možnosť je teda program cezhraničnej spolupráce.
Krajskí poslanci schválili členov cezhraničnej slovensko-rakúskej komisie pre prípravu projektu mosta. Za Bratislavský kraj schválili 14 zástupcov, medzi nimi aj podpredsedov kraja Iva Nesrovnala a Martina Bertu. Okrem toho poslanci uznesením splnomocnili predsedu kraja, aby konal vo veci prípravy projektu mosta a získania externých finančných zdrojov na výstavbu. Okrem toho má obnoviť rokovania so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o projekte mosta do Angernu.

zroj: SITA

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok