30. 10. 2012
BSK: Cestári sú na zimu pripravení, v pohotovosti je zatiaľ 15 sypačov

Bratislavský samosprávny kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest, v pohotovosti je zatiaľ 15 sypačov. Posypový materiál sa v tomto čase postupne naváža na jednotlivé strediská, zatiaľ je na skladoch cca 420 ton posypovej soli, 500 ton drvy a 20 ton solmagu.

Centrálny dispečing začína zimnú službu 1. novembra a končí 31. marca, vedúci stredísk riadia situáciu v prípade nepriaznivého počasia zatiaľ operatívne. Šoféri budú nasadení do pohotovosti na pracovisku podľa situácie, sú však v domácej pohotovosti.

Cesty sú počas zimy nepretržite monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. O stave komunikácií zasielajú jednotliví dispečeri každý deň hlásenia. Najkritickejšie sú podhorské úseky vzhľadom na vyššiu nadmorskú výšku a rovinaté úseky v extravilánoch.

V pláne na zimnú údržbu v roku 2012 sa počíta so sumou 2 166 000 €, čo však nie je definitívne. Táto suma môže byť aj nižšia, peniaze sa budú čerpať v závislosti od počasia a výjazdov. Fakturácie za vykonanú zimnú údržbu RCB, a. s. predkladá kraju raz mesačne. Predošlá zimná údržba stála cca 1 700 000 €.

Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca ciest II. a III. triedy Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). RCB spravuje 511.68 km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

-ts-

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok