10. 4. 2013
Borovice ohrozujú nebezpeční škodcovia
Vojenské lesy a majetky, š. p., odštepný závod Malacky adresovali Mestu Malacky žiadosť o výrub stromov v okolí Priemyselnej ulice – od Troch dubov v smere k Továrenskej popri toku Maliny. Žiadosť odôvodňujú výskytom škodcov, ktoré napádajú borovice a spôsobujú totálny úhyn napadnutých stromov. Ide o viacero druhov nebezpečného podkôrneho hmyzu.

„Povolenie na výrub sme vydali v záujme zabrániť ďalšiemu výskytu nebezpečných škodcov, a tým aj ohrozeniu borovicových porastov,“ povedala M. Gajdárová, správkyňa zelene MsÚ v Malackách. Napadnuté porasty sa musia odstrániť a suché drevo sa nesmie využiť na ťažbu, ale bude zoštiepkované. Hynutie borovice lesnej sa vyskytuje plošne na celom Záhorí a jeho príčinou je údajne oslabenie porastov po suchých rokoch a vzápätí premnoženie podkôrnych druhov škodcov. Keďže prítomnosť škodcov sa potvrdila aj v širšom okolí uvedenej lokality, požiadali sme Národné lesnícke centrum, stredisko Lesníckej ochranárskej služby (LOS) v Banskej Štiavnici, o prieskum lokality a návrh opatrení,“ uviedla M. Gajdárová.

Viac o zisteniach počas obhliadky borovicových porastov, ktorú inšpektori LOS vykonali v Malackách 4. apríla, sa dočítate v Malackom hlase č. 7 (vyjde vo štvrtok 11. apríla).

Text, foto: T. Búbelová          
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok