10. 4. 2013
Borovice ohrozujú nebezpeční škodcovia
Vojenské lesy a majetky, š. p., odštepný závod Malacky adresovali Mestu Malacky žiadosť o výrub stromov v okolí Priemyselnej ulice – od Troch dubov v smere k Továrenskej popri toku Maliny. Žiadosť odôvodňujú výskytom škodcov, ktoré napádajú borovice a spôsobujú totálny úhyn napadnutých stromov. Ide o viacero druhov nebezpečného podkôrneho hmyzu.

„Povolenie na výrub sme vydali v záujme zabrániť ďalšiemu výskytu nebezpečných škodcov, a tým aj ohrozeniu borovicových porastov,“ povedala M. Gajdárová, správkyňa zelene MsÚ v Malackách. Napadnuté porasty sa musia odstrániť a suché drevo sa nesmie využiť na ťažbu, ale bude zoštiepkované. Hynutie borovice lesnej sa vyskytuje plošne na celom Záhorí a jeho príčinou je údajne oslabenie porastov po suchých rokoch a vzápätí premnoženie podkôrnych druhov škodcov. Keďže prítomnosť škodcov sa potvrdila aj v širšom okolí uvedenej lokality, požiadali sme Národné lesnícke centrum, stredisko Lesníckej ochranárskej služby (LOS) v Banskej Štiavnici, o prieskum lokality a návrh opatrení,“ uviedla M. Gajdárová.

Viac o zisteniach počas obhliadky borovicových porastov, ktorú inšpektori LOS vykonali v Malackách 4. apríla, sa dočítate v Malackom hlase č. 7 (vyjde vo štvrtok 11. apríla).

Text, foto: T. Búbelová          
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok