23. 3. 2021
Blíži sa zápis prvákov do základných škôl
V tomto období sa pripravujú zápisy prvákov do základných škôl pre školský rok 2021/2022. V našom meste sa zápisy týkajú troch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka) a cirkevnej základnej školy (ZŠ Mansveta Olšovského, organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského). 
Na povinnú školskú dochádzku sa zapisuje dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

Pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto (Dr. J. Dérera, Štúrova a Záhorácka) sú určené školské obvody. Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho zaradenie do školského obvodu.
Ak má niektorý z budúcich prvákov staršieho súrodenca na inej škole, než kam patrí podľa školského obvodu, v rámci možností konkrétnej školy bude uprednostnený na školu podľa staršieho súrodenca. 

  • ZŠ Dr. J. Dérera
  • ZŠ Štúrova
  • ZŠ Záhorácka
 
Zápis do 1. ročníka sa bude konať od 1. apríla do 16. apríla elektronickou formou. Každá škola má na svojej hlavnej internetovej stránke záložku ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Prihlášku je potrebné vyplniť. Po odoslaní škola prihlášku spracuje. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (porovnanie s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zákonných zástupcov či doloženie iných dokladov) a podpísanie prihlášky sa uskutoční na základe ďalších usmernení.
Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, v dňoch 19. – 21. apríla môžu telefonicky kontaktovať školu podľa príslušného školského obvodu, aby dohodli presný postup zápisu. 

KONTAKTY
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Tel.: 034/772 22 81 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h) 

ZŠ Štúrova 142/A
Tel: 034/772 24 68, 0918 382 611 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h) 

ZŠ Záhorácka 95
Tel: 034/772 38 62 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h) 


• ZŠ Mansveta Olšovského
Zápis do 1. ročníka sa bude konať od 1. apríla do 14. apríla formou ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, zverejnenej na webstránke školy. Po vyplnení elektronickej prihlášky budú rodičia spolu s dieťaťom pozvaní na stretnutie v škole (pri dodržaní príslušných hygienicko-epidemiologických opatrení). 
Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, môžu kontaktovať zástupkyňu riaditeľa školy Elenu Kabarcovú na čísle 0908 115 450. 
Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského  obvod a vierovyznanie (aj bez vyznania).
 
KONTAKTY
ZŠ Mansveta Olšovského (organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského) Kláštorné námestie 1
Tel: 034/772 38 03, 0908 115 450


ROZDELENIE ULÍC PRE JEDNOTLIVÉ ŠKOLSKÉ OBVODY
školský obvod ZŠ Dr. J. Dérera 
Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomoravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen. M. R. Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita záhradkárskej osady Rádek V.

školský obvod ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkárskej osady Olšiny.

školský obvod ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Šikmá, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na Cestu mládeže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady Prídavky. 

Ľ. Pilzová
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok