10. 9. 2021
Blíži sa termín splatnosti druhej splátky miestnych daní a poplatkov
Mesto Malacky upozorňuje občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, že 30. septembra uplynie termín splatnosti druhej splátky miestnych daní a poplatkov (daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady). Uvedený dátum platí pre všetkých, ktorí sa rozhodli zaplatiť miestne dane v splátkach. 
Druhú splátku je možné uhradiť v hotovosti do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta. Pri platbe treba uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený na rozhodnutí. Ďakujeme. 

Číslo účtu – daň z nehnuteľnosti, daň za psa
IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

Číslo účtu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001 

MsÚ

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok