3. 10. 2017
Blíži sa termín na delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie
Na základe blížiaceho sa termínu na delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (OkVK) upozorňujeme, že lehota na delegovanie je 5. október 2017 do 24.00 h.

Zoznam politických subjektov, ktoré môžu delegovať členov  do OkVK nájdete tu: zoznam

Delegačky je možné doručiť v listinnej podobe alebo elektronicky. List môže byť doručený poštou alebo osobne do podateľne úradu. Pri elektronickom doručení sa rozumie zaslanie skenu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do e-mailovej schránky andrea.batkova@malacky.sk, mobil: 0944 712 596  

Členom OkVK môže byť občan SR, cudzinec, ktorý dovŕšil 18 rokov veku (už ich má v čase delegovania), má spôsobilosť na právne úkony a má trvalý pobyt na území SR.

Čo všetko musí obsahovať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OkVK je uvedené v § 138 odsek (2) zákona č. 180/2014 Z. z.

V prílohe nájdete vzor tlačiva stiahnutý zo stránky MV SR.
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok