3. 10. 2017
Blíži sa termín na delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie
Na základe blížiaceho sa termínu na delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (OkVK) upozorňujeme, že lehota na delegovanie je 5. október 2017 do 24.00 h.

Zoznam politických subjektov, ktoré môžu delegovať členov  do OkVK nájdete tu: zoznam

Delegačky je možné doručiť v listinnej podobe alebo elektronicky. List môže byť doručený poštou alebo osobne do podateľne úradu. Pri elektronickom doručení sa rozumie zaslanie skenu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do e-mailovej schránky andrea.batkova@malacky.sk, mobil: 0944 712 596  

Členom OkVK môže byť občan SR, cudzinec, ktorý dovŕšil 18 rokov veku (už ich má v čase delegovania), má spôsobilosť na právne úkony a má trvalý pobyt na území SR.

Čo všetko musí obsahovať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OkVK je uvedené v § 138 odsek (2) zákona č. 180/2014 Z. z.

V prílohe nájdete vzor tlačiva stiahnutý zo stránky MV SR.
Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok