21. 9. 2012
Biela pastelka v novej dekáde

Verejná zbierka Biela pastelka sa aj v roku 2012 koná pod záštitou Mariána Geišberga. Ide o 11. ročník zbierky, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

Zbierka bola spustená 1. júla, prispieť do nej možno do konca roka. Hlavný deň zbierky Biela pastelka je v stredu 26. septembra, kedy sa ulice asi stovky slovenských miest zaplnia dobrovoľníkmi. Tí budú predávať biele pastelky za symbolické 1 € a prípadný ďalší dobrovoľný príspevok. Podporovatelia môžu prispieť i zaslaním SMS správy v hodnote 1 € na číslo 820 alebo vložením príspevku na účet zbierky číslo 4030016212/3100do 31. decembra. 

Dobrovoľníci budú označení kartónovým pútačom v tvare bielej pastelky, oblečené budú mať tričká s logom zbierky a v rukách ponesú zapečatenú lepenkovú pokladničku s evidenčným číslom a logom zbierky. Vo viacerých mestách nebudú chýbať infostánky, ktoré priblížia posolstvo zbierky. Záujemcovia si tu budú môcť vyskúšať chôdzu s bielou palicou bez pomoci zraku, písanie Braillovým písmom, ale i športové aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím. V troch mestách – Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici budú mať návštevníci stánku možnosť vyšetrenia zraku fundus kamerou. Ide o vyšetrenie očného pozadia oftalmológom, ktoré môže odhaliť vekom podmienenú degeneráciu makuly. Hlavný zbierkový deň Bielej pastelky podporia osobnou prítomnosťou aj viaceré osobnosti: v Bratislave v stánku na Námestí SNP herečka Zuzana Vačková a na Štefánikovej ulici v Nitre úspešná olympionička Zuzana Štefečeková.

„Vyzbierané peniaze budú použité na dofinancovanie akreditovaných sociálnych služieb, ktoré poskytuje ÚNSS nevidiacim a slabozrakým,“ hovorí Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS. „Špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu poskytujeme na 63 poradenských miestach po celom Slovensku. Ambulantnou i terénnou formou získavajú nevidiaci zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Učia sa chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo i  variť, upratovať či pracovať na špeciálne upravenom počítači tak, aby nepotrebovali pomoc iných. Aj vďaka zbierke Biela pastelka môže ÚNSS svoje služby poskytovať bezplatne.“

Takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali. Môžete tak pomôcť konkrétnym ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú vo vašom meste, okrese či kraji. Prispejete na ich aktivity, na spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť.

Viac o zbierke Biela pastelka nájdete na www.bielapastelka.sk.

-ts-

Foto: N. Slobodová

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok