20. 3. 2017
Bezplatný rozbor pitnej vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 ponúka Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave bezplatné laboratórne vyšetrenia pitnej vody zo studní
so zameraním na dusičnany a dusitany.
Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v stredu 22. marca v čase 8:00 – 13:00 na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.
RÚVZ bude v rámci Svetového dňa vody okrem rozborov poskytovať aj poradenstvo týkajúce sa bezpečnosti verejných vodovodov a kvality pitnej vody.

RÚVZ/-mb-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok