25. 6. 2020
Bezplatná právna poradňa pre seniorov opäť funguje
Seniori sa môžu od 2. júla opäť obrátiť na bezplatnú právnu poradňu. Konzultácie budú prebiehať vždy v prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 10:00 h do 12:00 h

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom sa netreba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 129). Prineste si so sebou občiansky preukaz (pre overenie bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:
•    exekúcie,
•    rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
•    dedičské konanie,
•    zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),
•    majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
•    spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb),
•    právna ochrana (usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi).

Bezplatná právna poradňa – termíny.


Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a  nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.

-red-
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok