4. 7. 2018
Bezplatná právna poradňa pre seniorov aj počas leta
Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom sa netreba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 128). Prineste si so sebou občiansky preukaz (kvôli overeniu bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné. 
 
PIATOK                   6. júl     10.00 – 12.00 h 
PIATOK               20. júl       10.00 – 12.00 h
PIATOK             3. august    10.00 – 12.00 h
PIATOK               24. august   10.00 – 12.00 h
PIATOK           7. september   10.00 – 12.00 h
PIATOK          21. september  10.00 – 12.00 h 

Seniori sa môžu na advokáta obrátiť v týchto oblastiach: 
exekúcie
rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov), 
dedičské konanie
zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy), 
majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 
spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb), 
právna ochrana (usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a  nezastupujeme ani v konaniach na súdoch. 

-red-
Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok