18. 7. 2018
Bezplatná právna poradňa pre seniorov aj počas leta

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom sa netreba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 128). Prineste si so sebou občiansky preukaz (kvôli overeniu bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné. 

PIATOK     6. júl               10.00 – 12.00 h
PIATOK     20. júl             10.00 – 12.00 h
PIATOK     3. august        10.00 – 12.00 h
PIATOK     24. august      10.00 – 12.00 h
PIATOK     7. september   10.00 – 12.00 h
PIATOK     21. september  10.00 – 12.00 h

Seniori sa môžu na advokáta obrátiť v týchto oblastiach:
•    exekúcie,
•    rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
•    dedičské konanie,
•    zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),
•    majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
•    spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb),
•    právna ochrana (usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.

-red-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok