19. 3. 2013
Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní

Úrad verejného zdravotníctva SR a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravili aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Dňa 21. marca 2013 bude bezplatne poskytovať orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych studní, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní (nie z verejného vodovodu) a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

Pre vyšetrenie je potrebné:
–  odobrať v deň vyšetrenia (21.3.2013) vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)
–  priniesť vzorku vody v čase od  9,00 do 11,00 hod na ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
 
Výsledky vyšetrenia budú postupne zverejňované na webovom sídle úradu podľa prideleného identifikačného označenia.
Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté v uvedený deň osobne alebo telefonicky u pracovníkov odboru hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ SR:
                                                                            RNDr. Zuzana Valovičová, č. tel. 492 84 383
                                                                            RNDr. Gabriela Kosmálová, č. tel. 492 84 383
                                                                            Mgr. Eva Kaňková,  tel. 492 84 383

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb ÚVZ SR.

Viac info na webovej stránke úradu

– prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky –


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Vzorky vody môžete priniesť od pondelka, 25. marca, do stredy 27. marca 2013 v čase od 8:00 do 16:00 hod. do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave (autobusy 53, 63, 65 a 96 – zastávka Bojnická). V priestoroch zákazníckeho centra na Prešovskej ulici sa vzorky odoberať NEBUDÚ!

POSTUP PRI ODBERE VZORIEK:
1.) 3 dcl plastovú fľašu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou. (Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať.)
2.) Vodu nechajte cca 2 – 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom.
3.) Fľašu naplňte až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite.
4.) Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do BVS (na Bojnickú ulicu 6).
5.) Každá fľaša bude označená identifikačným číslom. Pod týmto číslom bude zverejnený výsledok analýzy.

Výsledky budú postupne zverejňované v priestoroch zákazníckeho centra BVS na Prešovskej 48, v priestoroch laboratórií na Bojnickej ulici 6, na webovej stránke www.bvsas.sk alebo prostredníctvom call centra.

Viac info na webovej stránke BVS

– BVS, a.s. –

– foto: ilustračné/internet –

 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok