27. 10. 2014
Bezpečnosť počas sviatkov

Prichádza čas, kedy sa viac ako inokedy na cintorínoch zhromažďujú ľudia, ktorí si chvíľkou ticha a modlitbou prídu uctiť a pripomenúť svojich blízkych zosnulých.

V tejto súvislosti si polícia dovoľuje upozorniť občanov na bezpečnosť a obozretnosť. Na príležitosť môže čakať zlodej, ktorý využije aj krátku nepozornosť ľudí pri hroboch. Zlodeji nekradnú len vence, kvetinové ozdoby a sviečky v čase, keď sú hroby opustené, ale číhajú na voľne položené kabelky, ktoré sú na hroboch často bez dohľadu.
 
Policajti vyzývajú občanov, aby pri návšteve cintorína:
– nemali pri sebe väčšie sumy peňazí a cennosti
– boli obozretní voči cudzím ľuďom ponúkajúcim na cintorínoch rôzne služby
– v prípade potreby oslovili policajné hliadky, ktoré sa budú v nasledujúcich dňoch pohybovať v blízkosti cintorínov a pietnych miest.

Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným ľuďom na cestách a ani oni nenechávali v autách veci, ktorými budú lákať zlodejov.
V súvislosti s očakávanou zvýšenou premávkou na pozemných komunikáciách počas nadchádzajúcich sviatočných dní a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov polícia vykonáva zvýšené výkony služby za účelom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, zabránenia páchania trestnej činnosti s dôrazom na miesta zvýšeného pohybu osôb v okolí cintorínov. V blízkosti miest pietnej spomienky, kde je predpokladaný zvýšený pohyb chodcov v dňoch 30. – 31. októbra, budú vykonávané aj preventívne aktivity zamerané hlavne na nemotorových účastníkov cestnej premávky.

Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch najvyššiu daň, čím je samotný život.  Predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste.


Pre zvýšenie vašej bezpečnosti prijmite naše rady a odporúčania:
– pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť  prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod
– chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúceho vozidla je zrejmé, že chodec svojím vstupom na vozovku môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť
– vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom napravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok)
– na riadenej svetelnej križovatke chodci musia rešpektovať svetelnú signalizáciu pre chodcov

ORPZ

 

 

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok