3. 9. 2012
Bezpečne do školy

Opäť sa začal školský a pracovný kolobeh. Niektoré menšie deti chodia do a zo školy v sprievode rodičov, iné si už musia dávať na ceste pozor samy. Školáci sa musia na ceste samostatne orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie môže mať za následok dopravnú nehodu.

Zraniteľnou skupinou sú najmä školopovinné deti a seniori. Veľkej väčšine úrazov detí na cestách sa dá zabrániť vhodnou prevenciou. Aby sa predišlo takýmto tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove detí bola venovaná pozornosť už od najútlejšieho veku a aby samotní rodičia boli deťom v dodržiavaní pravidiel príkladom. Polícia informuje rôznymi formami širokú verejnosť o dodržiavaní pravidiel v cestnej premávke, ktoré zvyšujú bezpečnosť na cestách.

V piatok 7. 9. v čase od 7.15 h do 8.00 h sa bude konať preventívno-bezpečnostná akcia Bezpečne do školy zameraná na dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a pravidiel cestnej premávky. V blízkosti niektorých základných škôl v Bratislavskom kraji budú policajti upozorňovať účastníkov cestnej premávky, najmä deti, na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s cieľom zvyšovať ich právne vedomie v tejto oblasti.

Mimo mesta Bratislavy sa v danom čase uskutoční uvedená akcia v blízkosti ZŠ na Tajovského ulici v Senci a na Kláštornom námestí v Malackách.


– OR PZ Pezinok –
– foto: otano –
 

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok