13. 12. 2013
Betlehemské svetlo prinesú aj do Malaciek

Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália vo viedenskom kostole Votivkirche na medzinárodnej ekumenickej slávnosti. Ešte v ten deň privezú svetlo z Viedne do Bratislavy, kde ho slávnostne prijme prezidentský pár.

Vo večerných hodinách poputuje Betlehemské svetlo zo Slovenska do Poľska a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti ho odovzdajú počas polnočnej svätej omše poľským skautom. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.

Počas posledného víkendu pred Vianocami už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho až do 300 miest a obcí, vrátane Malaciek. Zapaľovať ho budú počas programu Adventných Malaciek v nedeľu 22. decembra.

Skauti budú svetlo až do Štedrého dňa roznášať do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia k ľuďom priamo domov a zavítajú aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít.

V predvianočnom období sa do šírenia svetla k ľuďom, do obcí a do jednotlivých ustanovizní zapájajú stovky skautov. „Svetlo budeme roznášať po celom Slovensku už po dvadsiatyštvrtýkrát ako symbol pokoja a lásky a sme hrdí, že sa nám podarilo vybudovať takúto tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí,” povedala Dáša Cingálková, riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu. 

Slovenskí skauti prevzali Betlehemské svetlo od rakúskych skautov po prvýkrát v roku 1990 vo Viedni a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti vo Viedni, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla v roku 1099, keď turecké mohamedánske kmene okupovali Svätú zem. Na výzvu pápeža Urbana II. európski rytieri zorganizovali križiacku výpravu do Palestíny a oslobodili Betlehem a Jeruzalem. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z “večného” svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.


– ts, mija –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok