1. 12. 2014
Betlehemské svetlo príde medzi nás
Svetlo pokoja, symbol a tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla v tomto predvianočnom období. Po roku opäť slovenskí skauti a skautky šíria Betlehemské svetlo. Táto predvianočná tradícia – symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje má na Slovensku už 24-ročnú tradíciu. Naším cieľom je odovzdať plamienok z Betlehema čo najväčšiemu počtu ľudí, aby tento symbol ľudskej lásky, pokoja, jednoty a porozumenia zavítal počas Vianoc aj k tým, ku ktorým sa doteraz nedostal. Plameň lásky, pokoja a mieru naši skauti každoročne roznášajú do rodín, kostolov a farností, detských domovov, penziónov pre dôchodcov.

Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania. Svetlo pokoja má ľudí spájať a nie rozdeľovať.

Malý plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána  sa odovzdáva osobným odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Všetky tieto svetielka majú svoj pôvod. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je krásny symbol, aby sme vytvárali pokoj a mier v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozumenie šírili v ľudských srdciach presne tak , ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Svetlo pokoja a mieru žiari v slobodných krajinách a v ľuďoch s otvoreným srdcom. Má tu moc prekonávať hranice štátne i ľudské. Veríme, že za tieto roky zbúralo medzi samotnými ľuďmi mnoho prekážok a zbytočných hraníc. Mali by sme si uvedomiť, že plamienok je symbol, ale závisí len od nás, či tieto hranice dokážeme prekonať len my sami, sami v sebe a medzi sebou.

Preto v nádeji pokoja vo vašich srdciach prinesú skauti a skautky zo 69. Zboru M. R. Štefánika Malacky už po 20. raz aj k vám plamienok lásky, pokoja a mieru od rakúskych skautov z ekumenickej slávnosti z protestantského farského kostola vo Viedni.

Plamienok z Betlehemského svetla malackí skauti a skautky odpália 13. decembra a budú ho starostlivo uchovávať až do dňa, kedy ho odovzdajú vám veriacim a ostatným občanom Malaciek. V kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie odpálime plamienok z Betlehemského svetla  21. decembra na svätej omši o 10.30 h. V ten istý deň odovzdáme plamienok  pokoja a mieru aj pre ostatnú verejnosť v Zámockom parku pri príležitosti zapálenia 4. adventnej sviečky.

Legenda hovorí, že na výzvu pápeža Urbana II. sa na križiacku výpravu do Jeruzalema vydala aj skupina mladých rytierov z Florencie. Tí sa zaviazali, že z Betlehema prinesú domov plamienok svetla ako symbol nádeje pre obyvateľov Florencie. Po troch rokoch útrap, ciest a bojov, tesne pred Vianocami v roku 1099 dorazili mládenci do Florencie. Plameň, ktorý sa im podarilo preniesť, umiestnili v miestnej katedrále, odkiaľ si ho veriaci odpaľovali do svojich príbytkov.

Veríme, že s posolstvom svetla, pokoja a mieru prinášame do vašich domovov kúsok Betlehema, odkaz nádeje, ľudskej jednoty a priateľstva.

„To svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila.“ / Ján 1,5 /


Požehnané vianočné sviatky vám prajú skauti a skautky zo 69. Zboru gen. M. R. Štefánika  z Malaciek.

-ts-
Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok