6. 5. 2024
52. ročník Behu oslobodenia a 18. ročník Pohára Centra voľného času

52. ročník Behu oslobodenia – Memoriál Antona Puteka a 18. ročník Pohára Centra voľného času pod záštitou Komisie  pre šport a mládež MsZ Malacky

Propozície:

Usporiadatelia:           Mesto Malacky, CVČ, TJ STROJÁR, AC Malacky, AD HOC Malacky

Termín:                      streda 8. máj 2024

Miesto:                       futbalový štadión  v Zámockom parku

Funkcionári pretekov:  riaditeľ – A. Pašteka, tajomník – E. Hašková, hlavný rozhodca – V. Handl

Program:                      

8.00 – 9.00 h prezentácia, nástup, otvorenie

9.00 – 10.15 h  súťaže žiactva

10.15 – 10.30 h  beh predškolákov

10.30 – 10.45 h 1. časť vyhlasovania výsledkov

10.45 – 11.15 h   súťaže dorastu a dospelých

11.30 h             2. časť vyhlasovania výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:

 • predškoláci                 chlapci, dievčatá      60 m
 • najml. žiaci                 1. – 2. roč. ZŠ         200 m
 • najml. žiačky              1. – 2. roč. ZŠ          200 m
 • ml. žiaci I.                  3. – 4. roč. ZŠ         300 m
 • ml. žiačky I.               3. – 4. roč. ZŠ          300 m
 • ml. žiaci II.                 5. – 6. roč. ZŠ         400 m
 • ml. žiačky II.              5. – 6. roč. ZŠ          400 m
 • st. žiaci                       7. – 9. roč. ZŠ        800 m
 • st. žiačky                    7. – 9. roč. ZŠ       600 m
 • dorastenky                 15 – 18 r.              1 000 m
 • dorastenci                  15 – 18 r.              2 000 m
 • ženy                           od 19 r.               1 000 m
 • muži                           od 19 r.               3 000 m

Žiactvo bude bojovať o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov v každej kategórii sa bude bodovať a súčet bodov určí víťaznú školu. Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu v zapojení do celomestských športových akcií v Malackách.

Prví traja v každej kategórii získajú medailu a diplom. Vecnú cenu a diplom získajú najmladší a najstarší účastník pretekov.

Štart je na vlastné riziko. Protest možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení pretekov príslušnej kategórie s vkladom 2 €.

K dispozícii sú neuzamykateľné šatne len na prezlečenie. Za odložené veci sa neručí.

Komisia pre šport a mládež MsZ

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok